Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie Notariele Akte van Petrus Guldemont

https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen/zoek-op-personen/perso…

Geachte Forum leden,

Kan iemand mij helpen met een transcriptie van boven genoemde akte. Zowel een download als de bovengenoemde link geven aan waar de akte te vinden is. Het is maar 1 bladzijde. Ter aanvulling de akte is te vinden Archiefnummer 506, inventarisnummer 1104, Aktenummer 5, Scan 8

met vriendelijke groet,

Jan M. Guldemond

Reacties (8)

Geert Ouweneel zei op wo, 04/29/2020 - 19:13

Op een enkel woord na:

 

Op huyden 13 January anno 1675 compareerde
voor mij Pieter van Scharpenbrant, openbaer
notaris, bij den provincialen Hove van Hollandt
geadmitteert, tot Leyden residerende ende de naegenoemde
getuygen Andries d'Cooter, tamboer-
majoor van dese stat Leyden, out omtrent 37 jaren, wonenden op den ...graft
binnen dese stat, d'welcke bij sijne mannelijcke
ware woorden op trou, eer ene vroomicheyt,
in plaetse van eede, ten versoecke van
d'heer Petrus Guldemont, lutenant
vam de compagnie van capiteyn Tosseyn van der
Rose, heeft getuygt ende verclaart
waer ende waerachtich te wesen, hoe dat geleden
ongevare negen maenden, sonder dat
hij desen nochtans in den juseten tijt behaelt
wil wesen, hij desposant door speciale last ende
ordre van dito capiteyn Tosseyn van de Rose
alsdoen sijn binnen dese stat alhier binnen
dese stat d'trommel gevoert ende
geslagen heeft oft yemant doen lust oft syn en
hadde om deze landen ten oorloge te dienen
onder voirgenoemde capiteyn Rose, dat de-
selve alsdoen tot sekeren gelaetse conde verschijnen
ende dat d'selve dienst-
maele soude wesen tsij voor den tijt van 4-5 a ses
maenden sooals isij metten capiteyn soude bedingen
ende wanneer den voorsz. bepaelden tijt omgecommen ende
verschenen soude wesen den voirgemelde
dagen d'soodanige personen dan weder voor-
stellende? ontslaen soude, sonder dat sij
eenige meerdere tijt gehouden soude wesen te blijven
diene, presenterende hij deposant desen ten allen
tijden nader te bevestigen, consenterende
voirts acte gelevert te werden. Aldus gedaen tot
Leyden, present Claes Millie greynwercker
op den hoeck vanden Havenstraat ende Jan d'Vries op den
hoeck vant ...
als ghetuygen hier versocht.
X Dit is andries d'Kooter sijn merck
Claes Millie
X Dit is Jan de Vries sijn merck
T'welck affirmerende
Pieter van Scharpenbrant nots. pub. 1675

Jan M. Guldemond zei op wo, 04/29/2020 - 23:30

Geachte Hr. Geert Ouweneel,

Heel hartelijk dank voor geweldige transcriptie. Met dit stuk heb ik een bewijs in handen dat het over de juiste Petrus Guldemont gaat, die als Kapitein Luitenant bij de begrafenis was van Michiel Adriaansz. de Ruijter. Ik zal nog iets meer gegevens moeten verzamelen om het geheel definitief in het slot te gooien.

Met vriendelijke groet,

Jan M. Guldemond 

Rene van Weeren zei op do, 04/30/2020 - 00:19

De adressen lijken mij de Zijdegraft (Zijdgracht, gedempt) en de Have[n]straat.

Jan M. Guldemond zei op do, 04/30/2020 - 16:56

Geachte Hr. van Weeren,

Hartelijk dank voor de reactie. Oorspronkelijk ben ik Leidenaar dus de Zijdgracht is goed of die gedempt is weet ik niet maar dat is ver voor mijn tijd. Ik weet niet hoe ze het vroeger schreven de Havenstraat bestaat. Nogmaals dank voor de hulp. 

Jan M. Guldemond zei op do, 06/25/2020 - 23:23

Geachte Dames/Heren,

Bij deze wil nog een keer gebruik maken van kennis van oude geschriften.

In Rotterdam heb ik een akte gevonden van Marya Boxsteal echtegenoot Petrus Guldemont. Het is voor mij bijna onmogelijk te lezen hoewel ik de namen wel herken. Kan iemand mij helpen het zijn twee regels. Begraven 1674-1690 Rotterdam. Scan 467/676 FamilySearch. Twee regels bij de 4e X rechter bladzijde.

Rene van Weeren zei op vr, 06/26/2020 - 00:14

1 on[mondig]

dy[ntsdagh]

Marya Bock Standeman* Peterets** Guldenmondt op de Vytsmardt***
op den hock**** van de Keytsserstraet naer Monster inde kercke

 

* Standeman: mogelijk horen de letters stan nog bij de achternaam en is de oplossing dus: Bockstan, de man ...

** deze schrijver heeft de gewoonte om voor elke s een t te plaatsen

*** Vismarkt

**** hoek

Rene van Weeren zei op vr, 06/26/2020 - 00:14

Onmondig gaat overigens over het aantal minderjarige (onmondige) kinderen dat zij naliet

Jan M. Guldemond zei op vr, 06/26/2020 - 19:41

Geachte Rene van Weeren,

Hartelijk dank voor uw hulp. ik heb weer wat geleerd. Overigens is het Marya Bockstande of {boxstael, Bockstan het was voor die tijd een lastige naam om te schrijven} haar man is Petrus Guldemont. Zij hadden samen twee kinderen waarvan de dochter is overleden en de zoon is later notaris en secretaris van Krimpen aan de IJssel geworden. Hij was 15 jaar toen zijn moeder overleed. Vandaar 1 onmondig.

Nogmaals dank.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.