Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie Leidse akte

Goedemorgen iedereen, 

 

Is er iemand die mij wil helpen met het transcriberen van deze akte uit 1671?

 

Hartelijke groet, 

 

Kaya 

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op di, 03/01/2022 - 12:38

Op huyden den 11e November 1671 compareerde
voor mij notaris, etc. ende voor de naergeschreven getuygen,
Pierre Mortel, verwer, als verhuyrder, ter
eenre, ende Willem Jansz Ruyter, brandewijnverkoper,
als huyrder, ter andere zijde, ende bekenden zij
comparanten over ende weder over verhuyrt ende gehuyrt te hebben het
voorhuys met de verwerije met de kameren
ende zolderen boven de verwerije voorsz. staende, van
het huys genaamt Het Blaauwe Schaap, staande
op Ouden Rijn opten hoek van de Schaapesteegh
binnen deser stede, ontrent de bosselbrugge,
hem Mortel toekomende, ende dat voor den tijd
van anderhalff jaar, innegaan sijnde t'voorsz.
verhuyrde nu primo November laastleden, ende wederom
uytgaan sal den laatsten April 1673
daeraenvolgende, om een somme van hondert
ende vijftich gulden int jaar ende sulx over het voorsz.
anderhalff jaar om tweehondert vijff en twin-
tich gulden, te betalen alle vierendeel jaar een ge-
regt vierde part vandien, met voorwaerden
dat den verhuyrder t'voorsz. verhuyrde sal opleveren
glas-, dak- ende vloerdigt, waarjegens den huyrder
weder sal gehouden sijn t'selve alsoo reyn te bewoonen
ende ook te doen herstellen wat door hem of sijn
kennisse geduyrende de voorsz. huyr sal werden ontramponeert ende gebrooken
ende sulx t'eynde de huyr t'selve gehouden sijn op te
leveren met verdere conditien dat den verhuyr-
der daarin sal laten blijven een kleine ketel met een
graftpomp, welke ketel ende graft-
pomp den huyrder met het uytgaan van de
huyr wederom sal moeten opleveren in seecker
voegen als deselve bij hem huyrder met het aangaan
van de huyr is ontfangen ende aangenomen,
tot naarkominge vant gene voorsz. staat soo verbinden
sij eerst hij huyrder alles alles wat en in opten
gehuyrde sal werden bevonden ende wijders beyde
haare persoonen ende goederen, stellende deselve
ten bedwange ende executie van alle regten ende
regteren ende specialijc den Hove van Hollandt,
versoeckende hiervan acte. Aldus gedaan tot Leyden,
present Frans Krooswijk ende Cornelis Monseur
als getuygen ten desen versocht.
Oiter Mortel
Willem Reuter
Frans Crooswijk
Cornelis Monseur
Cornelis Kist, notaris

 

Kaya zei op di, 03/01/2022 - 13:15

Wauw, fantastisch Geert! Heel, heel erg bedankt voor de moeite weer!

Wim zei op di, 03/01/2022 - 18:13

Tekent Piter Mortel

Geert Ouweneel zei op wo, 03/02/2022 - 08:26

Was natuurlijk een typefout van mij.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.