Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie gevraagd

Goedemorgen iedereen, 

 

Is er iemand die deze pagina voor mij zou willen transcriberen?

 

Hartelijke groet, 

 

Kaya 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op di, 06/21/2022 - 12:27

In den name des Heeren Amen.
Kennelijk zij eenen ygelijck dient behoort dat
op huyden den 3 February van den jare
1684 des middaghs, de
clocke omtrent twe uyren, voor mij Adriaen
van Oosterlingh, notaris publicq etc. ende voor de
naebschreven getuygen, in eygener personen gecomen
ende verschenen zijn den eerwaerdigen godtvruchtigen
do. Godefridus Kempen, bedienaer des goddelijcken woorts
in de Walse Gemeente binnen deser stede ende d'eerbare joffrouwe
Maria Appourceaux, echteluyden, woonende binnen deser
stede op de Papegracht, mij notaris bekent, den voorn. do. Kempen
cloec ende gesont van lichaem, gaende ende staende en sijnre voorn.
huysvrouwe int kinderbedde leggende niettemin beyde
haer verstant, redenen ende
memory wel machtigh ende ten vollen
gebruyckende, naer allen uutwendigen schijn,
dewelcke verclaarde van voornemen te
wesen niet van deser werelt te scheyden
sonder eerst en alvorens van hare tijdelijke
goederen, haer van Godt Almachtigh uut
genade verleent, gedisponeert te hebben,
doende sulcx soo sij opentlijk verclaarden
uut haer beyder vrije wille ende gemoet,
sonder daartoe bij ymant ter werelt ge-
persuadeert ofte misleyt te zijn, revocerende,
casserende, doot ende te niet doende bij desen
alle ende sodanige trestamenten, codicillen

Kaya zei op wo, 06/22/2022 - 09:29

Super! Heel erg bedankt, Geert!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.