Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie financiele afwikkeling

Goedemorgen,

Wie wil mij helpen met de transcriptie van een document van 3-10-1733, deel 9

Bijvoorbaat dank, Arie Eijgenraam

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 10/03/2022 - 14:00

Jacobus Hendricksz Eygenraam in zijn
prive door desselffs gesamentlijke ove-
rige meede erffgenamen ende condivi-
denten offte derselver repræsentanten
voor zoo veel hunluyder gesaamentlij-
ke aandeel daarin aanbetrefft, be-
draagende derselver aandeel (sooals
hiervoor folio 71, 72, 73 en 74 recto et
verso blijckt) in het geheel een som-
ma van ƒ 3443.5.13, binnen den
tijd van drie daagen naar het
passeeren deezes behoorlijk zal
moeten werden gedaan voor
den gerechte van Hoog en Wout-
harnasch, mitsgaders Groene-
veld, den derden comparant
Alexander Eygenraam zal beken-
nen van zijn voorsz. portie off
gedeelte in deselvige somma
van ƒ 3443.5.13 ter somma
van ƒ 429.6.5½ te weezen voldaan
ende betaald gereed ende in eene som-
ma teffens ende dat de eerste com-
parante Neeltge van Embden,
weduwe Eygenraam, in hare voorsz.
qualiteyt meede sal bekennen van
haare portie off gedeelte in desel-
vige somma van ƒ 3443.5.12 vol-
daan ende betaald te zijn met het
passeren van een schuldbrieff
van date als den voorsz. opdracht-
brieff, groot ƒ 1726 gulden 7 pen-
ningen capitaal, gelijck dan
oock de twee laatste comparanten
in hunnen voorsz. qualiteyt als
voogden over Abraham, Maria
ende Elsge Eygenraam, insgelijks
sullen bekennen voldaan ende be-
taald te zijn van derselver respec-
tive porten in deselvige som-
ma van ƒ 3443.5.13 met het pas-
seeren van een schuldbrieff van date
als den voorsz. opdrachtbrieff, groot
ƒ 1287.19.½

Arie Eijgenraam zei op di, 10/04/2022 - 20:54

Veel dank, Geert

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.