Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie en/of uitleg ondertrouw Ariaentje Adriaens

Heb dit gevonden in het trouwregister van Arnemuiden in 1602. Begrijp niet goed wat er bedoelt word.

Heb ook een ondertrouw/trouw vermelding als jonge dochter gevonden in 1606.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 04/10/2020 - 10:47

Als iemand wilde trouwen moest driemaal in de kerk een afkondiging gedaan worden (de geboden). Als iemand bezwaar maakte tegen dit huwelijk, werden de geboden gestuit. De kerkenraad had bezwaar tegen het huwelijk en vond steun bij de Classi (een hoger orgaan in de kerkhierarchie). De raad van de grafelijkheid van zeeland vond dat er geen bezwaren waren tegen dit huwelijk en gaf de kerk opdracht het huwelijk in te zegenen.

 

Memorie. Alsoo de minsters deser stad
Arnemuyden haer beswaert vonden om Luenis Blaes
wewenaere van Ariaentgen Adriaens te ondertrouwen
met eene Nele Leendersdochter, zijnde de naegelaten
weduwe van wijlen Bauwen Adriaensz, broeder van den voornomde
Ariaentgen Adriaens, ghelijck oock het meeste deel van de broe-
deren des Classis van Walcheren in dit houwelijck swaricheyt
maeckten: Soo ist datse bij requeste aen de E. magististeren
deser stadt tselve versoecken van haer gherenvoyeert
zijn gheweest aen de E. heeren van den Raede deses graeffelijc-
heyts van Zeelant, die tselve houwelijck toegelaeten ende
de kerckenraet van Arnemuyden belast haere gheboden
te gheven ende in de houwelijcken staet te bevestighen zoo daer
geheen teghenspreecken en valt op haere uutroepinghe,
blijckende bij haere apostille als hier volcht: De kercken-
raet tot Arnemuyden wordt mids desen ghelast ende ghe-
ordonneert partijen hierinne ghementioneert haere kercke-
lijcke ghebooden te laten affgheven ende dienvolghende
zoo daer gheen opstaeckel en valt te trouwen, ten
waere zij eenighe andere redenen ter contrarie
hadden daervan hij den Raede binnen drie daghen
naer der insinuatie deses sullen schryftelijck adviseeren om etc.
Actum in den Rade int Hoff van Holland tot Middel-
burgh desen 18e Aprilis 1602. Ende was geteec-
kent De Jonghe. Sijn den 8en Mey getrout.

Chris van Doorn zei op vr, 04/10/2020 - 11:00

Hartelijk dank hiervoor.

De Ariaentje Adriaens(en) zijn dus niet dezelfde, brengt wel duidelijkheid in de families voor mij.

Chris

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.