Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie dingsignaten

In de Bank van Driel is er een dingsignaat dat ik niet kan ontcijferen. De tekst staat in het document op de rechterpagina, tweede alinea, waarin ene Aleberth (?) Janssens (?) Jacobi Rossums wordt vermeld (naast ene Hanrick van Lith).

Reacties (4)

René van Weeren zei op wo, 09/28/2022 - 15:33

Predicti pro Hanrick van Lith, scholtus tot Rossum, promissent Aelberth Janssen
Jacobi proximo hondertvier ende tachtich carolus guldens tot XX stuvers stuck
tempore solutionis* binnen Bomell gancbaer het stuck, ende Jacobi over
een jaer daer naestcoemend ende noch hondert ende acht carolus gulden
munte van gelde van zelve als voorszeyt uuyt huys ende hoff daer voorszeyde Hanrick
van Lith nuu tegenwoordich in ende op woenachtig is in den gerechte
van Rossum gelegen is Insuper ten lantrecht to betalen het ....
ende to ..... Actum ....

rechts daarvan:
Aelberth Janssen aff[irmavit?] / vidi litteras in pergameno / scriptas cancellatas. Quod / attestor hac 4a aprilis / Johan: de Cock notaris publicus

* ten tijde van de aflossing

Vrij vertaald:

De voornoemden beloven voor Hanrick van Lith, schout in Rossum, aan Aelberth Jansen
op de eerstvolgende feestdag van Sint Jakobus (25 juli) een bedrag te betalen van 184 carolus gulden, elke gulden waard 20 stuivers volgens de
gangbare geldwaarden binnen Zaltbommel ten tijd van de aflossing, en onder dezelfde voorwaarden de eerste daaropvolgende feestdag van Sint Jakobus (dus de 25e juli van het daaropvolgende jaar) een bedrag van 108 carolus gulden te betalen
ter betaling van erf en huis waarop de schout zelf momenteel woont binnen het
rechtsgebied van Rossum. Bovendien moeten de voornoemden de volgens landrecht geldende bedragen betalen.

De aantekening rechts lijkt er op te wijzen dat Aelberth de betaling bevestigd heeft en dat de inschrijving later vervallen is. Belangrijk is te realiseren dat de tweede alinea dus kennelijk terug verwijst naar de transactie daarboven vermeld (maar helaas niet meer helemaal leesbaar), zie ook het voorbeeld op de linker bladzijde.

Erik van Lith zei op wo, 09/28/2022 - 15:58

Rene, Dank voor je snelle reactie. Moet ik het zo zien dat Hanrick van Lith niet als privepersoon optreedt, maar in functie als schout, omdat er staat voorgenoemde beloven voor Harnick van Lith...? Wat heeft het erf en het huis van de schout met aflossing te maken?

René van Weeren zei op wo, 09/28/2022 - 16:34

Hanrick lijkt hier in twee hoedanigheden genoemd te worden. De eerste regel vermeldt hem als rechtsdienaar voor wie de betrokkenen de belofte afleggen. De tweede vermelding is in zijn hoedanigheid als bewoner van het huis en erf dat kennelijk door Aelberth Janssen aan 'voornoemden' is overgedragen. Of het hier om een verkoop of bijvoorbeeld een pachtoverdracht gaat, nlijkt wellicht uit de akte erboven; ik zal t.z.t. eens kijken wat ik er nog van kan maken, al is de akte erboven sterk beschadigd. Dat gaat echter wel even duren vanwege andere verplichtingen... maar wellicht kunnen ook andere deelnemers hier een poging toe wagen :)

Erik van Lith zei op do, 04/13/2023 - 16:06

Rene,

Heb je in tussentijd nog licht kunnen laten schijnen op bovengenoemde akte?

Ik ben benieuwd!

Met vriendelijke groet,

Erik

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.