Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie deel 2

Graag hulp bij de transcriptie van deze schepenbrief van 1606 uit het Oud Gemeentearchief van Ekeren.

Het betreft 2 delen, waarvan hier deel 2.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 01/11/2023 - 14:41

vier carolus guldens erffelijck die sij Cornelia up haer comparante
eouden heffende was, heeft laeten redimeren ende affquijten
die twee guldens erffelijck die sij comparante op haere Cornelia
Verguyts goeden, gelegen int Voshol onder Eekeren heffende was,
gelegen t'voorsz. goet tusschen s'heeren straet west, suyt ende noort
Gielis van Beusegems goet ende oost Jan Smits erffgenaemen erffve,
ende noch up een ander stuck landts up die doncxse acker gelegen, waer-
aff sij comparante bekendt die ierste penninck mette leste daeraff
ontfangen ende ten volle vernuecht ende betaelt te sijn, soo van capitael penningen als
verkoepe van dijck haer Cornelia voorsz. ende de voorsz. pande daeraff.

 

Transcriptie onder voorbehoud.

Gerrit Verhoeven zei op wo, 01/11/2023 - 15:14

Beste Geert, hartelijk dank voor je hulp!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.