Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie bonboek Leiden 1699

Zou iemand deze tekst uit een bonboek van Leiden voor mij kunnen transcriberen?

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op wo, 11/23/2022 - 10:14

Marendorp Rijnsijde
Cornelis Cornelisz van Borsselen
siet van de lasten als opt principae
huys in Marendorp

Is bij de effgenaemen van Cornelis Cornelisz van Borsselen ende van Grietgen Evertsdochter van Leeuwen /
desselfs huysvrouw ende tevooren weduwe ende boedelhoutster van Jan Cornelisz van der Mieningh met een huys op /
Marendorp hiernaer folio 539 vercoft aen Jan Cornelisz van Swaenenburch backer geassisteert met de pachter, /
staende opt huys opt Marendorp om 7600 gulden, te betalen met 1200 gulden gereet ende 600 gulden s'jaers den 2en Februa- /
ry 1654 t'1e telckens metten interest jegens den penning sestien van de onbetaelde cooppenningen, /
dese huysinge is bij executie door Dirck Salomonsz van Outshoorn, bode mette roede, vercoft ende gecoft bij /
Gerrit van Wercken, stadtsuytroeper, geassisteert met de voorsz. pachter om 490 gulden, te betalen met 150 gulden geheel /
ende 75 gulden s'jaers Meye 1682 t'1e telckens metten interest van t'onbetaelde jegens 4½ ten hondert ende is bij on- /
willigheyt decreet dese vierschare gelevert den 1.7.1681 de gecasseerdeerde custinghbrief alhier vertoond den 4 November 1699. /
Is bij hem vercoft aen Willem van der Sande, geassisteert mette voorsz. pachter, noch mette belastinge van /
340 gulden uyt voorgaende coope te betaelen, staende aen d'heer Nicolaes van Campen, schepen bovendien om

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.