Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie boedelscheiding Henrick Wilems (3 maart 1489)

Ik heb nogal wat problemen met de transcriptie van de boedelscheiding van mijn voorvader Henrick Wilems. De akte is afkomstig uit het Schepenarchief van Mierlo (RHC-Eindhoven 13141-41 folio 10 en 11 dd 3 maart 1489). De akte bestaat uit vier bladzijden waarvan ik de eerste als bijlage heb toegevoegd en mijn transcriptiepoging daarvan hieronder. Ik hoop dat als de gaten zijn opgevuld (en eventuele transcriptiefouten zijn hersteld), ik de andere drie bladzijden wat makkelijker kan ontcijferen (en zo niet dan stuur ik die wellicht ook een keer naar het forum :-). Eerst even wat achtergrondinformatie. Henrick Wilems was getrouwd met Katherina en zij was op het moment van de boedelscheiding blijkbaar nog in leven (zie regel 12). Het echtpaar had 9 kinderen. Drie jongens: Henrick, Jan en Goessen en 6 meisjes: Heijlwich, Johanna, Thonisken, Katherina, Maria en Lijsbeth. Thonisken wordt vertegenwoordigd door haar man Willem van Enckevoirt (dit is overigens niet de latere kardinaal maar diens oom) en Katherina door haar man Henrick Goeyard Saemkers. De andere 4 (blijkbaar nog ongehuwde) meisjes worden als ik het goed begrijp, vertegenwoordigd door hun broer Jan en hun zwager Wilem van Enckevoirt.

 

1. Sc(h)epen(en) tot Myerle doen cont …….gelick.. dat voer ons com(en) sijn

2. Henrick Henrick Wilems, Jan sijn bruer Goessen gebrueders

3. wettige sonen Henrick Wilems voirs(chreven), Wilem van Enckevoirt man

4. ende mo(m)ber Thonyk sijene huysvrouwen, Henrick Goeyard Saem-

5. kers .. man ende mo(m)ber Katherina sijene huysvrouwen Lysbet

6. Heylwych ende Johanna ende Maria met ………… mo(m)bar

7. ende Jan Wilems vors(chreven) geloven vors(chreven) Lysbet syn sust(er) ende Wilem

8. van Enckevoirt vors(chreven) geloven vors(chreven) Johana syner huysvrouwe

9. sust(eren) wettige dochteren Henrick Wilems vors(chreven) ende hebben erfe-

10. licken gesceiden ende gedeylt haer erfgoederen? die hen …

11. ende ……. sijn van Henrick Wilems …. …. was ende

12. alsulken goet als hen aencomen sal nae doet van Katherina

13. … … … .. Katharina… met Goesen mo(m)b(ar) … …

14. … recht ge.. … Goesen voirs(chreven) b..den hoir tocht af aug…

15. heeft .. .. .. .. .. Henrick vors(chreven) te deel gevallen

16. het huys ende hoff int dorp gelegen daer hij in woenechtig is

17. ende een(en) ecker aen den coppool gelegen ende noch XXIII pet(er) na

18. Katherina sijnre …. doet te baeh? van su.. suste(re)n ende bruede(ren)

19. voirs(chreven) ende vuyt desen gedeelt sal Henrick voirs(chreven) jaerlax gelden

20. uyt den eck(er) voirs(chreven) een mand? erfrogge? aen Jan vest.. ende

21. … allsulcken pach(ten) als … … voirs(chreven) Henrick gelooft mach hebben

22. te gelden uyt den huijs ende hoff voirs(chreven) … dit is … voirs(chreven te

23.deel gevallen een(en) halven bempt in Hocht gelegen ende den halve

24. bempt in … broeck gelegen ende dat… deel van een(en)

25. stuck lants aenden opstal geleg(een) ende dat ….

26. stuck lants op … … geleg(en) ende dat … van

27. … heytvel.. … … gelegen ende uyt desen gedeelt sal

28. Jan voirs(chreven) jaerlux gelden een mand erfrogge aen … …

29. … … dat .. Goessen te deel gevallen … …

30. rogge die Henrick Wilems han … … … … … …

31. … Jan den helft van een(en) huijs ende hoff dat den …

32. he.. ende dat … van … … dat geh.. … …  

33. ende dat … van een … dat gehe.. … … …

34. boemde? ende den helft van een(en) stucks beempts … … gelegen

35. ende die helft van een(en) … beempts in d.. .. … e

36. .. ..desen gedelt sal Goessen .. .. .. een mand

37. erfrogge aen Heijlwich bolcks .. is Wilhem van Enckevoirt

38. voirs(chreven) als mo(m)ber sijnse huijsvrouwe voirs(chreven) te deel gevallen een

39, halve(n) bempt in hogen gelegen ende den halve(n) bempt in ..

40. .. gelegen ende dat voir(schredven) deel van een(en) stucks lants ..

41. aenden opstal gelegen ende dat  voir(schreven) deel van .. stuck lants op

42. … … gelegen ende dat … … .. van .. …

43. hogen gelegen ende .. … … … sal Wilem van .. ..

44. een mand erfrogge .. ..  … . … .. .. . . . . .

45. .……………………………………………………………………………..

46. …………………………….

Reacties (4)

Arcimboldo zei op zo, 04/28/2019 - 20:54

Deze versie is iets beter maar nog niet foutloos:

1. Scepen(en) tot Myerle doen cont en yegelicke(n) dat voer ons come(n) sijn
2. Henrick Henrick Wilmss(oon), Jan sijn bruer Goessen gebrueders
3. wettige soone(n) Henrick Wilms voers(creven), Wilem va(n) Enckevoert ma(n)
4. ende mo(m)ber Thonys sijnre huysvrouwen, Henrick Goeyaert Saem?-
5. kerss(oon) ma(n) ende mo(m)ber Katherine(n) sijnre huysvrouwe(n) Lysbet
6. Heylwych ende Johanna ende Maria? met ho(n)ne(n) vercoren? mo(m)bers
7. ende Jan Wilms voers(creven) geloven(de) voer Lysbet syn sust(er) ende Wilem
8. van Enckevoert voers(creven) geloven(de) voer Joha(n)na synre huysvrouwe
9. suste(re) wittige dochteren Henrick Wilms voers(creven) ende hebben erfe-
10. licken gesceijden ende gedeylt haer arfgoederen? die hen blive(n)
11. ende aenbestorve(n) sijn van Henrick Wilms haeren vader was ende
12. alsulken goet als hen aencomen sal na d(er) doet van Katherine
13. hoe(re) moed(er) was d(aer) Katherijn hoe met hoe(re)n mo(m)b(ar) die haer
14. met recht gegeven es hoe(re)n voers(creven) kinderen hoer tocht af angegeven?
15. heeft. It(em) in den iersten soe es Henrick voers(creven) te deel gevallen
16. het huys ende hoff in ’t dorp gelegen daer hij in woenechtig is
17. ende en(en) ecker aen den coppel gelegen ende noch XXIII pet(er) na
18. Katherinen sijnre moed(er) doet te boeh? van sine(n) suste(re)n ende bruede(re)
19. voers(creven) ende uyt desen gedeelt sal Henrick voers(creven) jaerlix gelden
20. uyt den eck(er) voers(creven) een mand(er) erfroggen? aen Jan Vestaerts ende
21. voert allsulken pachte(n) als die die voers(creven) Henrick geloeft mach hebbe(n)
22. te gelden uyt den huijs ende hoff voers(creven). It(em) dit is Ja(n)ne(n) voers(creven) te
23.deel gevallen en(en) halve(n) bempt in Hocht geleg(en) ende den halve(n)
24. bempt in He*wigenbroeck? geleg(en) ende dat vierdeel va(n) en(en)
25. stuck lants aen den opstal geleg(en) ende dat vierdeel va(n)
26. stuck lants op Ermgarderhove geleg(en) ende dat vierdeel va(n)
27. ene(n) heytvelt after Luchen geleg(en) ende uyt desen gedeelt sal
28. Jan voers(creven) jaerlix gelden een mand(er) erfrogg(en) aen Loys van
29. Lanckkvelt. Item dit is Goessen te deel gevallen twee mud erf-
30. rogg(en) die Henrick Wilms hon vad(er) v(er)creg(en) had va(n) Ja(n) van
31. Berlaer ende die helft va(n) en(en) huijs ende hoff dat den verthout
32. heyt ende dat vierdeel va(n) ene(n) stuck erfs daerteg(en)ov(er) geleg(en)
33. ende dat vierdeel van ene(n) eusel? dat geheite(n) is in die niwe?
34. boemde? ende den helft va(n) en(en) stucks bempts in den colck geleg(en)
35. ende die helft va(n) ene(n) stuxken bempts in die Saerdonck geleg(en).
36. It(em) uyt desen gedeelt sal Goessen jaerlix gelde(n) ee(n) mand
37. erfrogg(en) ae(n) Heijlwich Bolcks. It(em) dat is Wilhem va(n) Encke-
38. voert als mo(m)ber sijnre huijsvrouwe voers(creven) te deel gevalle(n) ene(n)
39, halve(n) bempt in Hocht geleg(en) ende den halve(n) bempt in Haetwijgen?
40. stroeck? geleg(en) ende dat vierdeel van en(en) stucks lants geleg(en)
41. aen den opstal geleg(en) ende dat vierdeel va(n) ene(n) stuck lants op
42. ermgaerden hove geleg(en) ende dat vierdeel va(n) ene(n) hortvelt? af
43. lichen gelegen ende uyt desen gedeelt sal Wilem voers.(creven) **
44. een mand(er) erfrogg(en) va(n) alsulken twe mand rogg(en) als **
45. die Jan * ende Jan Howels h(ier)an va(n) vaerhent geloeft hadde(n)
46. …………………………….

Kees van der Beek zei op zo, 04/28/2019 - 21:55

Beste Arcimboldo,

Dank voor je snelle reactie. Ik ga jouw versie van de transcriptie morgen op mijn gemak vergelijken met die vam mij.

Kees van der Beek zei op ma, 04/29/2019 - 19:18

Beste Arcimboldo,

 

Ik heb jouw zeer nuttige aanvullingen en verbeteringen vandaag verwerkt. Ik heb alvast één vraag. Zou het "vierdeel va(n) ene(n) heytvelt after Luchen "in regel 26 en 27 niet hetzelfde zijn als het "vierdeel va(n) ene(n) hortvelt? af lichen" in regel 42 en 43? Ik denk dat het  Luchen moet zijn want er is nu ook nog een wijk in Mierlo die zo heet (zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Luchen) en voor heytveld heb ik als betekenis heideveld gevonden.

 

Groeten: Kees van der Beek

 

PS Ben je toevallig een nazaat van de Italiaanse schilder uit de 16e eeuw? Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Arcimboldo

Arcimboldo zei op di, 04/30/2019 - 10:58

Beste Kees,

Natuurlijk staat daar inderdaad tweemaal "heytvelt after Luchen" (de tweede keer "heitvelt").

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.