Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie akte uit 1759

Beste.., Ik heb als nieuweling in het lezen van oude handschriften een dappere poging gedaan (zie hieronder) om een akte uit 1759 te vertalen. Dit is mij helaas niet helemaal gelukt. Ik zou het geweldig vinden als ik hierbij geholpen kan worden door de meer ervaren onderzoekers onder jullie. Het laatste deel van de akte lukt mij helaas niet om als bijlage hierbij toe te voegen. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie reactie. "Jck Joan Wilhelm Cramer J:w: Doctor en ingersen haare koninklijke hoogheijd ane vrouw de princesse gourvernante xxx Rechter van Delden centificere hiermede dat voor mij en ceurnooten de oud rechter Cramer en jise varseveld verschenen sijn Jan Achterhuis en Janna sijn huisvrouw, Berent Jan, Maria Ackerhuis .... vrouw "maritus (bruidegom, echtgenoot, getrouwde man) hetapibus Lauwrens Ackerhuis ... Eva Ackerhuis en Hendrica Ackerhuis geassisteert met Marten Leussink als tevens verkoper en toegelaten... alle lanenende de vato voor haeren absentia (afwezigheid) haalden in Wolberd Berent Ackerhuis, was over dragende voor eene bij haar te danke ontfangende van 1475 gl vrij geld, gecedreert (gecedeerd=overgedragen, overgedragen recht) en getransporteerd te hebben july doende kragtheyes aan Jan Kemerink sijn huisvrouw en krijgende ... haare eijgen damwelijke vrije allodiale en onbeswaarde (eigendom dat niet is belast door enige andere rechtsaanspraak, bijv. hypotheek) plaatsje de Ackerhuis Braake genaamd. met het lane dat de bouwman in het stadland gebruikt met een paart in de Bellink ... landes in de Hooijmate (= oppervlaktemaat, 1 hooimaat=1/3 gemet, ook 1/9 bunder=0,14 HA) en de maate (weiland, hooiland, ook een landmaat) de Voormaatte? genaamt ..bij de loopbrug... En als dit alles in sijn bekende bepalingen onder dezen Delden gerichte gelegen is doende daarvan afstand van in en .. voor alle ....... alle hier tegens strijdende en te verfendane? exceptien des ten ... hebbe het Rechter voor .. dese ... de oud Rechter Cramer op Campter versoek van haar getekent en gezegeld actum de .. den 27 Nov 1759"

Reacties (11)

René van Weeren zei op di, 08/25/2020 - 22:37

dag George,

 

Het is ook zeker geen eenvoudige. Uit een aantal woorden ben ik niet gekomen, daar staan {}. Onderstaand mijn poging, zij het dat de laatste regels ontbreken, omdat de laatste bladzijde niet afgebeeld is.

Meer over de persoon Joan Willem Cramer overigens als pdf te vinden via https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&…

 

Ick, Joan Willem Cramer,
j[uris] u[triusque] doctor* en {}
Haare Koninglijk Hoogheyt
Ane**, Vrouwe de Princesse Gou-
vernante in sake rechter van
Delden, certifieere hiermee
dat voor mij en couranten
de oud-rechter Cramer en
J: Schoreveld erschenen sijn
Jan Ackerhuis en Janna,
sijn huysvroue, Berent Boom
en Maria Ackerhuis sijn huis-
vrouw, Maritie {}
Lauwerens Ackerhuis, {}
lina Ackerhuis en Hendrika
Ackerhuis, geassisteert met
Marten Leussink als horen
verkoren
_____
averkomen en toegelaten mom-
ber, alle caverende de rato voor
haeren absenten broeder in
Holland Berent Ackerhuis,
{was v[er]dragende} voor eene bij
haar te danke ontfangen s[umm]a
van 1875 g[ulden] vrij geld, gecedeert
en getransporteert te hebben,
su;x doende kragts deses aan
Jan Kermerink sijn huysvrouw
en erfgenaemen, haare eygen-
dommelijke vrije allodiale
en onbeswaarde plaatse
de Ackerhuisbraake genaamt
met het land dat de bouwman
in het stadland gebruikt,
met een pant in de Bellinck-
mate, den camplandes in
de Hooymate en de maate
de Voormaate genaamt# #breeder bij/ de coopbrief/ vermelt, so
en als dit alles in sijn be-
kende bepalingen onder
desen edelen gerichte ge-
legen is, doende daarvan
afstand van nu en altoe-
voort voor alle naama-
ningen, {} en on-
der renunciatie van
alle
_____

René van Weeren zei op di, 08/25/2020 - 22:38

* juris utriusque doctor = doctor in de beide rechten, d.w.z. zowel in het kerkelijk als het wereldlijk recht afgestudeerd

** = Ane moet hier Anne zijn; zie ook het stuk waar de link naar verwijst

George Rouhof zei op wo, 08/26/2020 - 09:31

Beste Rene,

 

Heel erg bedankt voor het vertalen en ontcijferen van de oud Nederlandse tekst en tijd die jij hier aan besteed hebt. Ik ben er heel erg blij mee. Hieruit blijkt maar weer dat ik nog veel te oefenen heb en ook wat er nu feitelijk geschreven wordt. De vorige keer lukte het niet om het 2e blad toe te voegen. Dat heb ik nu alsnog gedaan. Ik durf het bijna niet te vragen, maar zou je hier ook nog eens naar willen kijken. Alvast hartelijk dank voor jouw inspanning en inzet.

René van Weeren zei op wo, 08/26/2020 - 09:50

Met een paar open stukjes

 

alle hier tegens strijdende
en te {} exceptien
des ten oirconde hebbe ick,
richter voorn[oe]mt, dese benef-
fens de oud-richter Cramer
op {} versoek voor
haar getekent en gezegelt.
Actum Delden den 27 nov[ember]
1749

George Rouhof zei op wo, 08/26/2020 - 13:16

Beste Rene,

 

Dank je wel voor de snelle vertaling. Ik ben daar heel erg blij mee.

 

Groet George

Andreas zei op wo, 08/26/2020 - 21:17

inderdaad geen simpel handschrift; knap dat je zelf zoveel hebt kunnen ontcijferen, George; veel kan ik niet toevoegen aan hetgeen René schrijft

 

* r.2: wegens en

* laatste regel blad 1: haren verkoren

* eerste regel blad 2: het woord verkoren wordt m.i. gewoon hernomen

dus zin is: Marten Leussink als haren verkoren en toegelaten momber

* sulx i.p.v. su;x

 

George Rouhof zei op wo, 08/26/2020 - 21:41

Dank voor jouw aanvulling, Andreas. Ik ben erg blij met jullie ondersteuning.

Michel zei op wo, 08/26/2020 - 22:04

Knap werk ook van René! Dank zij de navolgende akten is de aanhef ook beter te ontcijferen. Daar staat:

"...docter en wegens Haare

Koninglijke Hoogheijd me-

vrouw Princesse Gouvernante..."

 

In R.7 staat volgens mij, zoals George ook al schreef, het woord "ceurnoten".

 

R.14: "Lauwerens Ackerhuis, voorts[?]"

R.15: "Eva Ackerhuis..."

3e laatste regel: "op comparanter versoek..."

George Rouhof zei op do, 08/27/2020 - 14:37

Dank je wel voor deze waardevolle aanvullingen, Michel. Hopelijk ziet iemand kans om het woordje in de 13e regel te ontcijferen (maritie {} Lauwerens Ackerhuis). Ik ben heel blij met het vele deskundige werk van jullie.

Michel zei op do, 08/27/2020 - 17:31

Dag George,

Daar staat - volgens mij toch - "maritis tutoribus".

Met vriendelijke groeten,

Michel

George Rouhof zei op do, 08/27/2020 - 20:38

Dank je, Michel.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.