Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie akte Gerart Basten 23-1-1712

Wie is genegen een transcriptie te maken van deze akte (rechter bladzijde)? Het betreft één van de laatste, mogelijk relevante akten, uit het Schepenregister van Bergen Well,

Bij voorbaat dank. Fred

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 01/21/2022 - 09:17

Verbodt gedaen aen Gerart Basten
Alsoo N. Bouwlingh, inwoonder tot Wees, hem
sterckmaekende voor sijne huysvrouwe, voor de costen
van proceduere als andersints van Capsar Soennekers
tegens den heere grave van Well, heeft gestelt tot
borgen twee hondert ducatons, staende tot laste
van Gerart Basten op den voorsz. hoff, ende sulx voor
den gerichte van Well, als wordt door ordres van den
heere Grave van Well door desselfs gevolmachtigden
den richterbode tot Bergen belast, om soo aenstonts
aen den voorgemelten Gerart Basten verbodt te doen,
dat de voorgemelte verborghde penningen van 200
ducatons en de intresse vandyen niet enkel hebben
uyt te stellen aen den gemelten N. Boulingh, ofte
iemandt van de sijnige, voor ende alleer dat aen hem
sal hebben gebleecken dat dusdenige prenningen souden
sijn ontslaegen, alles op verbeurte van dobbele beta-
linge in cas van contraventie tegens dit verbodt.
Actum Wel den 23 January 1712

Fred zei op vr, 01/21/2022 - 15:06

Beste Geert, mijn dank en bijdrage aan het optimaliseren van mijn stamboom is groot.  gr. Fred

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.