Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie akte

Beste Rene,

 

In mijn vorige post kan ik geen reactie meer toevoegen, vandaar dat ik een nieuwe post heb geopend. Zou je a.u.b. de laatste twee pagina's kunnen transcriberen?

 

Jan-Willem

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op vr, 11/12/2021 - 09:46

Met hiaten en onzekerheden:

Dircken nomine quo met Anne ende Bartholomeus,
haeren momboir, sijn tsamen te deelen gevallen
eenen beempt, geheyten die Baemyt,
in der grootheyt gelijck dyen aldaer gelegen is,
in den hertganck voirn. metter eender sijde
aen erve Anna weduwe ... verheenen metter andere
zijde der kinderen Jan Leemans metten eenen
eynde aen erve Daniel die Heppers,
d'andere eynde aen erve Aleyt Vrancken,
metten last hier uuyt jairlikx te gelden ses
gulden t'sjaers aen Aert Henricks Aerdts van Tinwijcke
noch heeren unde grooten chijns.
Gelovende de voirsz. persoonen dese erffdeylinge
vast ende stendich te houden ten euwigen daigen
ut ... est ende elck allen gemeen van sijnen tweegen
aff te doen ende allen gemeen pachten chijnsen weeg
ende waterlaen te onderhouden ende te betaelen
datter d'ander hiertegens gedeylt hebben,
daeraff ten euwigen daigen sellen blijven
ongemolesteert met restrictie oft
gebuerde datter in toecomende tijden up nemen
gedeelte met recht meer zuvers quame dan
voirsz, is datse dat malcanderen sullen helpen
dragen, sonder argelist.
Die voirn. persoonen hebben gesamenderhant
wisselijck ende erffelijck geloeft ende arfwethen weege
het merch eenen jairlyckxe ende erffelijcke rente
van vijff ende twintich stuyvers, maer Anna met haere
momboir sal schuldich sijn alle jairen te geven /
twee philipsgulden ende d'ander bovegenomineerde personen
elck eenen alle jaer te betaelen up St. Jan Bapatisten
dach, waeraff den iersten pacht verschijnen sal up
St. Jan Baptistdach naestcomende van ende uyt hem-
lieden kyndtsgedeelte d'welck sij behouden hebben
van huere ouders, verbyndende elck daervoor alle sijne
guden, beyde haeffelijck ende erffelijck ....
Actum den 19 Marty.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.