Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie akte

Is iemand bereidt om van de laatste van een 5-tal akten een transcriptie te maken?

Dit zou me enorm helpen bij mijn genealogisch onderzoek.

Bijvoorbaat dank.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op za, 10/16/2021 - 14:30

seven vierde landts in de heerlijckheydt
Wissen aen de Herstraet gelegen, noch
het dordendeel van t'landt aen het
steene cruys in de heerlijckheyt Wissen,
die 't tweede lot sal vallen, sall jaerlix moeten
betalen een ½ wels mald rogge en vier
hoenders aen t'huys Well en van t'wees-
landt dat daer in leght en van de
huning een erff jaer getijdt tot Bergen
daervan Geurt Peters getuyght noch
2/3 van een halff pont suycker aen het
huys Welle, ende die dit lot valt, moet
de hegge aen den boomgaart selffs trecken,
het 2de lot heefft getrocken Peter
Willems en aen hem verbleven.
Ten 3en soo is t'darde lot geseten
daertoe genomen ons landt ongevehr
vier mergen achter in de hoendonck
neffens t'gemeen brouck en t'een einde
neffens Hendrick Wijenbergh erff, noch
ongevehr 3 morgen landt, eenerzijdts Peter
Remmen saeliger erffgenamen, anderzijds Peter
Drijssen erff, noch ongevehr anderhalven
mergen landt gelegen in de heerlijckheyt Wissen,
wort gebouwt van Willem Engelen, noch
t'dardendeel van t'landt aen t'steene cruys,
ende die dit lot treckt sall moeten betalen
jaerlix vijf vat en een spint rogge /
welse maete en 3½ hoen aen den Brugse Well
en van t'wees dat daer in light, het
3de lot heefft getrocken Cornelis Willems
en aen hem verbleven.
Ten 4en zoo ist vierde lot geseten ende
daertoe genomen eenen pas ongevehr
vijff morgen eenerzijdts het gemeene
brouck, anderzijds G. v. Aertsen erff, noch
een paske aen de Langhstraet, t'welcke
Gerrit Basten t'dardendeel toebehoort,
noch de halffscheydt van ongevehr 3 mergen
landt, gelegen in de heerlijckheyt Wissen
dat onse styffmoeder niet toebehoort, noch
t'3en deel van t'landt aen t'steene cruys
en die dat 4de lot sall trecken, sall
jaerlix moeten betaelen een £ van den besten,
finen canary suycker aen t'huys Well
en aen 'thuys Giesteren t'geene daer be-
taelt moet worden, dat vierde lot heeft
getrocken Jan van Hassum ende Hendrina
Willems, eheluyden, en aen haer verbleven.
Ten vijffsden is ons accorde dat ieder
sijn erff t'geene hem tot lot gevallen is sal
aenvangen toecommende stoppel bloot
als men schrijfft 1740 en t'huys, schuyr,
hoff en boomgaart met een vierdendeel
landt, sal den aenvanck wesen op toecom-
mende Paeschen, dit alles geschiet sonder
argh off list, en hebben dit van weerkanten
eygenhandigh onderteekent, datum ...
den 30 November 1739, onder stont, P. Wellens.
X Dit is het hantmerck
van Caspar Willems, Cornelis Willems,
Jan van Hassem en Cath. Willems

 

Fred zei op za, 10/16/2021 - 17:10

Beste Geert,

Nogmaals dank.

 

Fijn weekend Fred

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.