Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie akte

Is iemand bereidt om van de vierde van een 5-tal akten een transcriptie te maken?

Dit zou me enorm helpen bij mijn genealogisch onderzoek.

Bijvoorbaat dank.

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op za, 10/16/2021 - 12:38

Magescheydt tussen de erffgenamen
van Jan Willems

Doen condt hiermede dat op heden verschenen zijn
de samentlijcke broeders en susters, naemens
Peter en Cornelis Willems, Johanna ende
Hendrick Willems, met haere ehemans Cas-
par Wehren en Jan van Hassem en hebben
haere goederen, welkcke gelegen zijn onder
Ayen en in de heerlijckheydt Wessen, gedeelt
op conditie als volght.
Eerstelijck soo beslaen dese goederen een
huys, schuyr, backhuys en in bouw- en
weylandt, hergekommen van onse
olders Jan Willems en Hermeke Peters,
eheluyden in haer leven, soo sijn wij dan over-
een gekommen en hebben dese goederen
gedeilt tot vier lotten, waervan t'1te
lot sal sijn het huys, schuyr ende
ander getimmerte, die daerbij staen, de
hoff en boomgaart ende t'landt schietende
van den boomgaart tot aen ons paske
aen t'Hollerbrouk en mede de eene sijde
op en neer, gelijk de paelinge gestelt is
aen den boomgaart en aen t'paske met
de andere zijde, neffens Jan Rutten en de weduwe
Linders erff, noch t'paske neven t'Holler-
brouck, noch t'campke gelegen dight bij de
hoffstee, waervan jaerlijx gegeven moet
worden een ½ malde rogge, graeffse maete,
aen de gilde tot Bergen en vijff oort ste... /
aen het huys Well, noch vijff morgen lant
ongevehr gelegen opt heyvelt, geefft jaerlix
aen den huyse Well een mald rogge welse
maete, en die dit eerste lot sall vallen,
sall jaerlix noch moeten betalen aen het andere
bovengenoemde erff twee mald en ses spint
rogge welse maet en vier hoenders aen den
huyse Well en elff vat rogge welse maet
aen de kercke tot Well, noch sall uyt dit
lot moeten betaelt worden hondert ducatons
permissie aen Gerrit Hermens tot Aefferden
en dat toecommende May 1740, sall hij
van moeten leveren hier volle quittantie
aen dengeenen die t'lant valt daer t'
op staet, soo heefft dan Caspar Willems
en Johanna Willems dat eerste lot getrocken
en aen haer verbleven.
Ten tweeden soo is t'2de lot gelegt
en daertoe genomen t'lant gelegen
neffens den boomgaart, graaff en hegge
aen den boomgaart neven t'lant aldaer
bijgehoorigh, schietende met een einde
aen t'klein brouck, met t'ander einde
aen t'paske, met eende zijde neffens Gerrit
Geurts en de weduwe Wehren erff, met het
ander zijde op en neder gelijck de paelinge
die wij geleght hebben aen den boomgaart
en aen t'paske, noch een weyke genaemt
de Kuening neffens Gerrit Basten erff, noch

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.