Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriptie Akte

Zou iemand voor mij de bijgevoegde akte betreffende "Lambert Baasen 15-5-1784" op de rechter blz willen vertalen?

Bijvoorbaat dank.

 

mvg  Fred

Reacties (1)

René van Weeren zei op ma, 09/27/2021 - 08:15

Eenen loes-/brieff/voor Lamert/Baasen

Aengesien Lambert Baasen, gebooren tot
Aijen, aen ons onderges[ch]r[even] gerichtspersoonen
van Well, Bergen en Aijen heeft te kennen gegeven
dat hij voornemen is sigh met de wooningh te
setten te Drile in het Holl[an]ts, versoght de noodige
cautie, soo is 't dat wij, regenten van Aijen
voors[chreven], bij deese belooven dat in valle den <m[elde]>
Lambert Naasen onverhoopelijjck tot armoede
moghte koomen te vervallen, wij denselve
met de helfte van sijne kinderen ten allen tijden
wederom als onse inwoonder admitteeren,
den eventueelen laste van armoede en allemen-
tatie van sijne persoon en de helfte sijner kin-
deren op ons ^neemen^ en dus de regenten en armebesorger
van Bergen oft weer den gemelten Lambert
Baasen sigh metterwooning soude commen
needer te setten, daervan ontlasten en bevrijden.
Sullen des ter oirconde hebben wij gereghts-
persoonen en armen besorger, deese onderteecken<en>
en door onsen secretaris contrasigneeren
op heden, datum Bergen den 15 mey 1784

[getekend: J. Gitta / secr[etar]is]
quod attestor

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.