Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Transcriberen akte 49

Zou iemand akte 49 voor mij willen transcriberen?
Bij voorbaat dank.

Deel 2 in reactie.

Reacties (3)

Martijn zei op vr, 11/18/2022 - 11:25

Deel 2

Geert Ouweneel zei op vr, 11/18/2022 - 12:47

Op heeden 11 Maart anno 1678 compa-
reerden voor mij Johannes Stam,
notaris publicq etc., ende voor den naebeschreven getuygen
Claes Mourings van Borsselen ende
Willem Simons Buytendijc, getrout
met Maartgen Morings van Borsselen,
beyde kinderen van zaliger Aeggen Wouterse
Cleyenburg, zijnde tot competenten
ouderdomme, woonagtig
d'eerste comparant tot Swammerdam ende
de laetste comparant tot Warmont, mijn
notaris wel bekent, dewelcke verklaerden
op trouwe, eer ende vromigheyt.
in plaetse van eede, ter requisitie
ende instantie van Jan Joosten
Ewijck tot Leyderdorp woonagtig,
waaragtig te wesen, dat int
begin van February laeststleden 8 daegen
voordat de voorsz. saliger deposanten
moeder ende schoonmoeder respective
tot Leyderdorp overleden ende begraven was,
hun deposanten huysvrouwen eenige
lijnwaet ende voornaemste van
den imboedel, bij hun moeder nagelaten,
hebben t'haaren deposanten
last ende ordre doen brengen ten huyse
van den requirant, dat zulcx is geschiet
alleen om dat deselve goederen wel
bewaart ende niet gerooft ofte
gestolen en zouden werden, dat niemant
int sterfhuys van haar moeder was
woonende of bleeff, dat den requirant zelfs
mede onwillig is geweest ende geneghen
tegen zijn zin ende genegentheyt daer- /
toe van hun deposanten beweegt
onder andre met dese
woorden, t'goet kan daer alleen niet blijven,
t'zal gestolen werden, daer kan niemant
na sien en dergelijken, verklarende mede dat bij den requirant
geen de minste administratie,
directie of roeringe der gemelte goederen
is geweest, maar dat de verplaetsinge
bij hun deposanten vrouwen is gedaen
ten eynde ende omme redenen hiervoren
te meermalen gemelt.
Eyntlijc verklaerden zij deposanten noch dat
tijde dito goederen tot den requirant gebragt
wierden, zij geen kennis of wetenschap
hadden of d'heer schout en weesmannen
uyt de boedel haers moeders waren
gesecludeert ofte niet, dat van de
verplaetste goederen een lijst is gemaact
tijde die verplaats wierden ende dat deselve
lijst int maken der inventaris aen weesmannen
overgegeven is, ooc dat zij weesmannen
t'doen van den requirant ende de deposanten
geapprobeert ende voor goet gekeurt
hebben, wijders niet getuygende,
gevende voor redenen van wetenschap
t'gunt voorsz. is gehoort ende gesien
daer bij ende present geweest te hebben,
presenterende t'selve, est noot, nader te
bevestigen. Aldus gedaen ende gepasseert
tot Leyden, present Adriaen van Passcken
ende Abraham Naroos als getuygen hier-
toe versogt ende gebeden.
Claes Mouringse van Borsselen
Willem Simons van Buytendijck
A. Naroos
Adriaen van Pascken
J. Stam notaris publicq, 1678

Martijn zei op vr, 11/18/2022 - 12:55

Bedankt voor de snelle transcriptie!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.