Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

transciptie uit 1635

Gaarne hulp bij enkele woorden van een akte uit 1635 ( welke overigens een "mooi" handschrift betreft)

401 van Hoevell nr 16
1635.  Acte van verpachting door Gerhardt van Hoevell tot Nijenhuis en Kevelham en zijn vrouw Mechtelt van Zijll aan Johan ten Tije en diens vrouw Mette van het erve Tije in Heerker Es gedurende 6 jaar voor 180 car. g. per jaar.

Laus Deo Semper

Ik joncker Gerhardt van Hoevell ten Nien-

huiss ende Kevelham sampt Mechtelt van Zijll

mijn ehelijck ghemaell bekenne voor mi ende mijn erff-

genamen overmits deese van mi approbeerde ... statie

verpachtet te hebben aen Johan ten Tije Mette zijn

huisfrow het erve Tije geleegen in den Heerker esch met

all 't gheene so thom selven erve gehoert ende voor desen

van obgemelten ehluiden gebruicket iss geweest ende ditt ?

den tijdtt van 6 jhaeren als nemlich aengaende vann

S Pieter loopenden jhaers 1635. Waer van voor

... ehluiden sullen geeven ter ghewonliker pacht die

summa van hundert en tachtentich carolus guldens

up twee termijnen als nemlich up Martini vier-

thien daghen voor oft nae onverhaeltt ende 't ander

op May up ter ghelijker condite als op Martini voorschr.

mett noch en paer hoener ende den ghewonlikenn

dienst ongeweigert. Ende liss ?  also twischen pach-

teren ende verpachteren besloten ende tot meerde-

ren confirmatioon ende bevestinghe door presentie

van nae volgende luidt (de welcke met haer naemen

oft merck 't selve hebben onderteikent) bekrafftiget.

Datum Nienhuiss den 28 dito 8ber Ao 1635

Gerhardt van Hoevell

Christoffer ten Dam

Lambert ter Hofstede

Johan Egbers

Johan ten Tije

 

Reacties (2)

René van Weeren zei op ma, 02/12/2024 - 17:54

Inderdaad een goed leesbaar handschrift. Het betreft vermoedelijk een kopie, gezien de slottekst over de ondertekening en het feit dat alle namen in hetzelfde handschrift staan.

Laus Deo Semper
Ik joncker Gerhardt van Hoevell ten Nien-
huiss ende Keevelham sampt Mechtelt van Zijll
mijn ehelijck ghemaell bekenne voor mi ende mijn erff-
genaemen overmitz deese van mi approbeerde attestatie
verpachtet te hebben aen Johan ten Tije Mette zijn
huisfrou het erve Tije geleegen in den Heerker esch met
all 't gheene so thom selven erve gehoert ende voor desen
van obgemelten ehluiden gebruicktt iss geweest ende ditt
den tijdtt van 6 jharen als nemlich aengaende vann
S[int] Pieter loopenden jhaers 1635. Waer van voor-
g[henoemde] ehluiden sullen geeven ter ghewonliker pacht die
summa van hundert en t'achtentich carolus guldens
up twee termijnen als nemlich up Martini vier-
thien daghen voor oft nae onverhaeltt ende 't ander
op May up ter ghelijker condite als op Martini voorsz[eyt]
mett noch een paer hoener ende den ghewonlikenn
dienst ongeweigert. Ende 't iss also twischen pach-
teren ende verpachteren besloten ende tot meerde-
rer confirmatioon ende bevestinghe door presentie
van nae volgende luide (de welcke met haer naemen
oft merck 't selve hebben onderteikent) bekrafftiget.

Datum Nienhuisz den 28 dito [octo]ber A[nn]o 1635

Gerhardt van Hoevell
Christoffer ten Dam
Lambert ter Hofstede
Johan Egbers
Johan ten Tije

Anton Vedders zei op ma, 02/12/2024 - 18:00

Rene, hartelijk dank  !

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.