Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Tilburg 1664- of 69? compleet?

Een stuk dat, n.m.m. wellicht niet compleet is?

Graag zou ik een transcriptie willen zien maar dat lijkt nogal ingewikkeld.

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op wo, 02/06/2019 - 17:02

Al transcriberend kom ik op het volgende uit:

 

Alsoe den vorster tot Helmondt op den 9e February
ende vijffthienden respective des jaers 1669
hadde gerarresteert ter instantie van Willem
van Deursen notaris Gerlooff Suycker
secrtaris ende schepen tot Helmondt, de weduwe
Willem van Oldenzeel ende Jan Anthonius
van Breugel, sr. Johan van den Berch
ende Hendrick Frijnssen wonende tot
Aerlo hadde gearresteert seecker koffer
met een kistien een lessenaer toegesloten
ende bij heeren schepen van Helmondt toegesegelt,
item een doeck in een deelen altesamen bevonden
sijnde geweeft ten huyse van Jan Branten tot
Helmondt volgens relaes van den vorster ende
dat joffr. Johanna van den Broeck seght deselve
goederen haer toe te behooren sonder yemant
daer aen te kennen ofte yets schuldich te
wesen, soo compareert deselve joffr.
Johanna van den Broeck voor mij ondergeschreven
notaris ende de getuygen naer genoemt, verclaerende
te constitueren ende vol machtich te maecken den
heere advocaet Cornelis Colen wonende
binnen Shertogenbosch ende van der
Sander procureur tot Helmondt om uyt
haeren naeme te doen bij den heere leggen

Geert Ouweneel zei op wo, 02/06/2019 - 17:04

Even een vergissing herstellen (hopelijk de enige): 1669 moet natuurlijk zijn 1664.

herman geurts zei op do, 02/07/2019 - 08:25

 Aerle ipv Aerlo ?

 

Theo A zei op do, 02/07/2019 - 20:15

De Heer Geert Ouweneel dankend voor de transcriptie die blijkt eerder voor de helft getrancribeerd te zijn door anderen. En de correctie van de heer Herman Geurts die bevestigd dat het om dezelfde gaat.

We weten nu dat er in het Stadsarchief Helmond e.e.a. te vinden is over deze questie. (Zaak 15240 1396-1810 - 1589-1810 inv 2580, Restitutie in beslaggenomen goederen van Johanna van den Broeck.)

met vriendelijke groet,

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.