Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

three entries for estate of Lambrecht van Linschoten

Dear all,

I am trying to decipher the details of these financial arrangments after the heir of Lambrecht has married Jacobus van Oosterwyck: the amounts and names of people involved, etc. Any help is greatly appreciated.

Reacties (6)

Andreas zei op do, 08/13/2020 - 23:07

I leave the translation to someone else.

 

Lambrecht Willemszoon van Linschoten

 

Opten 11de ende 12de maert 1625
heeft Jan Corneliszoon Vande Wijel als administrerende
voocht van Ariaentge Lambrechtsdochter, dochter van
Lambrecht Willemszoon van Linschoten nu getrout met
D. Jacobus van Oosterwijck predicant tot
nootdorp, vijff distincte rekeninghen gedan ende
geleijt op

 

Op huijden den 3de junij 1625
compareerde voor weesmeesteren D. Jacobus van Ooster-
wijck dienaer des godlicken woorts tot Nootdorp
getrout hebbende Ariaentge Lambrechts van Lin-
schoten, dochter van Lambrecht Willemszoon van Linschoten
voornoemde bekende d'administrateur van sijn huijsvrouwen goederen
alsmede selffs aengenomen te hebben ende hem door
Jan Corneliszoon vande Wijel sijn huijsvrouwen administrateurs
voocht gedan te sijn goede deuchden reckeninge, bewijs
ende reliqua, Bedanckende den voornoemden administrerende
voocht mitsgaders d'andre mede voochden van hare
goede regeringe, handling ende administratie, scheldende
d'selve absoluten quijcte bij desen, verleden voor
Dirck Dircxzoon Meerman ende Jacob Maertenszoon Hogen-
houck weesmeester, ten overstaen van Jan Corneliszoon Vander
Wijel voornoemt.

 

Opten 11de februarij  1631 compareerde voor
weesmeester Jacobus van Oosterwijck getrout met
Ariaentge Lambrechts, dochter van Lambrecht
Willemszoon van Linschoten voornoemde bekende ontfangen te
hebben van Guilliame de Graeff als rentmeester vanden
boel desen goederen van Adriaen Janszoon Groenlant
die hem borge heeft gestelt voor Cornelis Wil-
lemszoon Geldersman smit d' somme van hondert gulden
capitaels mettet verloop vandien sedert den 22en
september 1623 totten 22en januarij lestleden toe

Geert Ouweneel zei op vr, 08/14/2020 - 09:15

11 and 12 March 1625 Jan Corneliszoon van de Wiel, guardian of Ariaentje Lambrechts, daughter of Lambrecht Willemsz van Linschoten and now married to the reverent Jacobus van oosterwijck, minister in the village of Nootdorp, gives an account of his administration.

3 June 1625
Jacobus van Oosterwijck, minister in Nootdorp, married to Ariaentge Lambrechts van Linschoten, daughter of Lambrecht Willemsz van Linschoten, appers before the orphan masters. He was administrator of the goods his wife left after she died. He declares that Jan Cornelisz. Van de Wiel did the administration ver well.

11 February 1631
Jacopb van Oosterwijck, married to ariaentge Lambrechts, daughter of Lambrcht Willemsz van Linschoten, admits tot have received from Guillaume de Graeff, who was steward of the estate of Adriaaen Jasnz Groenlant, a sum of 100 guilders.

JJ Johnson zei op vr, 08/14/2020 - 12:46

Thank you both very much! 

JJ Johnson zei op vr, 08/14/2020 - 16:25

it seemed to end abruptly so I paged through the book and found page 2, which I'd also like to request some help with. Many thanks for all of this help!

Andreas zei op vr, 08/14/2020 - 17:37

Translation will undoubtedly follow.

 

bij de voornoemde Cornelis Willemssen opten 4e october
1613 van sijn comptants huijsvrouwen goederen opgenoemd
cederende aende voornoemde de Graeff in voorseide qualite
alle recht ende actie hem jegens den voornoemde
Cornelis Willemssen den vorder borge competerende
verleden voor alle drie de heeren weesmeesteren

Opten 1en augusti 1641 compareerde voor weesmeesteren
Jacobus van Oosterwijck getrout hebbende
Ariaentgen Willems dochter van Lambrecht
Willemszoon van Linschoten ende bekende ontfangen
te hebben van Jasper Jacobszoon smit d'somme van
drie hondert gulden capitael mettet verloop
vandien bij Brechgen Jans sijn Jasper Jacobszoon
moeder opten 14e februarij 1615 opgenomen
scheldend hem daer van quijte. Bij desen verleden
voor Adam vander Burch ende meester Arlewijn van
Groenewegen weesmeesteren

JJ Johnson zei op za, 08/15/2020 - 19:52

Thank you, Andreas!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.