Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Testament van Johan Wolfgang uit 1761

Beste mensen,

Van bijgaand bestand (via www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.11.14/invnr/31/file/NL-HaNA_1.05.11.14_31_0196?eadID=1.05.11.14&unitID=31&query=gunther   scan 195 en 196)

heb ik de volgende transcriptie gemaakt. Ik mis helaas nog een aantal woorden. Wie kan mij helpen met deze onbekende en ontbrekende woorden?
En als het kan ook mijn  samenvatting nagaan, of die klopt?
Alvast heel hartelijk dank!
--------------------------------

In den name Godes Amen.

Op heeden den 6 may 1761 des morgens de klokke omtrent 8 uuren, compareerde voor mij Christian Willem Koster, Geswooren klerq? dezer colonie Suriname ende in presentie van de naargenoemde getuigens De Heer Johan Wolfgang Günter, woonagtig alhier aan paramaribo en mij Geswoore klerq bekend, ziek van lichaam en te bedde liggende, dog sijn Verstand magtig ende gebruijkende; Dewelke Verdaarde? Uit overdenkinge van s’menschen leeven vergankelijkheit, na christelijke bewerkingen van ziel en lichaam, en onder Vernietiging van alle voorgaande Testamenten off andere uijterste willens disposties uit sijn Vrije willen en sonder persiatie? Van ijmand als nu te disponeeren in maniere? hierna volgende

Eerstelijk Verklaard hij testateur te legathoren aen de ….. armen deser plaatse eene Somma van vijf en twintig guldens, gelijk meede aen de gereformeerden? gelijke vijf en twintig guldens.

Wijders verklaard hij Testateur, sonder wettige Hand ofte kinderen? naartelaaten koomende te overlijden, als dan desselfs moeder Rosina Dorothea Gunther? in? Sans? Hertrouwt met Laurens Brikle? woonagtig in Evinger? in Frankenland, te institueren in de Legitieme portie, ouders uit den boedel hunner kinderen na regten competeerende.

Voorts is sijn Testateurs wille dat de neegerin Catharina met haar kinderen niet op publique vendue sal worden verkogt, naar een haar gepermitteerd sijn, om een andere meester Na haar sin te soeken?

Blad 2

Ende in alle sijn Testateur Verdere naartelaatene en met er daad/dood? te ontmijnere goederen geene uitgesondert nagte? gereserveert, verklaard hij Testateur tot sijn universeele Erfgenaamen te institueerden deselfs broeders en suster, met name Johan Georg, Johan Jacob, Johan Sebastian Gunther en Susanna Dorothea Guntheren? in Frankenland ider van hun in egale portie met Volkoomen regt Van eigendom en….. van subsistutie?, sonder teegenseggen ofte moeijenisse van ijmand.

Stellende hij Testateur tot executeur over dat sijn testament de heer Jacob Dreisler, geeven aan denselve sodaanige magt en authoriteit als aen Excecuteuren?? Kan en Vermag gegeeven te werden alsmede de magt van assumptie? en sumagatie?/sedatie?
Alles met expresse? Seclutie? Van de Wees en Onbeheerde boedel Kaemer deser colonie, deselve voor hen in dese te neemen moeijte bedankende bij deesen al hetgeen voor staat den Testateur wel ende tijdelijk? sijnde voorgeleesen, Verklaarde sulk te we…. sijn testament laatste en uijterste willen, begeerenden sulk na sijn overlijden, in alle sijn beden? en deels te we… agtervolgd ende naargekoomen, schoon er eenige obmissen? waeren houdende hiervoor? geinserveerd?, met het versoek van het uijterste benefitie te moogen genieten.

Aldus gedaan en gepasseert alhier aan Paramaribo dato als boven ter presentie van Christian Samuel Carel in ’t Toussijn? als getuijgens.

Samenvatting:

Op 6 mei 1761 maakt Johan Wolfgang Günter in Paramaribo, ziek maar wel verstand, zijn testament.
- Hij geeft 25 gulden aan de armen en 25 gulden aan de gereformeerden.

- Dat zijn moeder Rosina Dorothea Gunther, hertrouwd met Laurens Brikle uit Evinger in Frankenland de legitieme portie. - En dat de negerin Catharine niet publiekelijk verkocht mag worden en dat zij zelf een nieuwe meester mag kiezen.
- Dat zijn broers en zuster Johan Georg, Johan Jacob, Johan Sebastian Gunther en Susanna Dorothea Guntheren in Frankenland een gelijke portie krijgen, zonder bemoeienis van iemand anders.
- Dat Jacob Dreisler executeur zal zijn.
- Dat de wees- en onbeheerde boedelkamer ……………

Reacties (3)

Andreas zei op zo, 05/26/2024 - 21:47

Ik heb de ganse tekst overlopen, en aangepast/ aangevuld waar nodig.

De plaatsnaam is Eringen, nu Ehringen genaamd.

De familienaam bij de vrouw krijgt de uitgang -in, wat soms toegepast wordt bij Duitse familienamen.

Een samenvatting ga ik je niet geven. Anderen kunnen dit beter dan ik.

Blad 1
In den naeme Godes Amen.
Op heeden den 6 maij 1761 des morgens de klokke
omtrent 8 uuren, compareerde voor mij Christian
Willem Koster, Geswoore Clerq deser colonie Suriname
ende in præsentie van de naargenoemde getuigens
De Heer Johan Wolfgang Gunther, woonagtig
alhier aan Paramaribo en mij Geswoore Clercq bekend,
ziek van lichaam en te bedde leggende, dog sijn
Verstand magtig ende gebruijkende; Dewelke ver-
claarde, uit overdenkinge van s’menschen leeven
vergankelijkheit, na christelijke beveelinge van ziel
en lichaam, en onder Vernietiging van alle voorgaan-
de Testamenten off andere uijterste willens dispositien,
uit sijn Vrije wille en sonder persuasie Van ijmand
als nu te disponeeren in maniere hierna volgende.
Eerstelijk verclaard hij testateur te legateeren aen
de Lutherse armen deser plaatse eene Somma van
vijff en twintig guldens, gelijk meede aen de gereformeerden
armen gelijke vijff en twintig guldens.
Wijders verclaard hij Testateur, sonder wettige kind offte
kinderen naartelaaten koomende te overlijden,
als dan desselfs moeder Rosina Dorothea Guntherin
tans hertrouwt met Laurens Birkle woonagtig te
Eringen in Frankenland, te institueeren in de Legi-
tima portie, ouders uit den boedel hunner kinderen
na regten competeerende.
Voorts is sijn Testateurs wille dat de neegerin
Catharina met haar kinderen niet op publique
vendue sal werden verkogt, maar een haar geper-
mitteerd sijn, om een andere meester Na haar sin
te soeken.

Blad 2
Ende in alle sijn Testateurs verdere naartelaatene
en met er dood te ontruijmene goederen geene uitge-
sondert nogte gereserveert, verclaard hij Testateur
tot sijn universeele Erfsgenaamen te institueeren
desselfs broeders en suster, met naeme Johan Georg,
Johan Jacob, Johan Sebastian Gunther en
Susanna Dorothea Guntherin in Frankenland
ider van hun in egale portie met Volkoomen regt
van eigendom en titule van institutie, sonder tee-
genseggen ofte moeijenisse van ijmand.
Stellende hij Testateur tot executeur over dit
sijn testament de Heer Jacob Dreisler, geevende
aan denselve sodaanige magt en authoriteit als aen
Excecuteuren kan en vermag gegeeven te werden
als meede de magt van assumptie en surrogatie
Alles met expresse Seclusie Van de Wees en Onbe-
heerde Boedel Kaemer deser colonie, deselve voor haar
in dese te neemene moeijte bedankende bij deesen
al het geene voornoemd staat den Testateur wel ende
duijdelijk sijnde voorgeleesen, Verclaarde sulx te wesen
sijn testament laaste en uijterste wille, begeerende
sulx na sijn overlijden in alle sijn leeden en deelen te werden
agtervolgd ende naargekoomen, schoon er eenige ob-
missien waeren, houdende die voor geinsereerd, met
versoek van 't uijterste benefitie te moogen genieten.
Aldus gedaan en gepasseert alhier aan Paramaribo
dato als booven ter præsentie van Christian Samuel
Carel en J. Toussijn als getuijgens.

 

Otto Vervaart zei op ma, 05/27/2024 - 09:20

Beste Regina, een paar dingen ontbraken in jouw samenvatting:

- er gaat 25 gulden naar de lutherse armen en 25 gulden naar de gereformeerde armen

- de moeder krijgt de haar wettelijke toekomende legitieme portie

- de wees- en onbeheerde boedelkamer wordt expliciet uitgesloten van enige bemoeienis bij de uitvoering van dit testament - als er geen testament was of in geval er dan minderjarige kinderen waren, kwam deze kamer van rechtswege in actie, met name voor de voogdij over zulke kinderen

 

Regina zei op ma, 05/27/2024 - 20:42

Beste Andreas en Otto,

Hartelijk dank voor jullie reacties en uitleg. Het zit toch een beetje anders dan ik dacht, dus jullie gaven een waardevolle aanvulling!
Ben wel tevreden dat ik zelf al een heel eind gekomen was ;).

Nogmaals dank voor jullie snelle reactie!
Groet, Regina.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.