Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

testament van 1661

Hallo

Is er iemand die dit testament voor mij kan vertalen.
Het is een testament van 1661 waarin ene Lijsken Faes Janssen partij is.
Het zou mij bij mijn stamboomonderzoek erg vooruit helpen.

Groeten

Frank Faasen

Reacties (8)

Geert Ouweneel zei op di, 12/19/2023 - 14:34

In den naeme ons Heeren amen. Op heden den een ende
twintichsten dach van Mey sesthienhondert een ende
t'sestich etc., voor mij Hendrick Leermaker, openbaer,
tot Oirschot residerende notaris ende den ghetuyghen
naergenoempt, ghecompareert in eygen persone
Lijsken dochter wijlen Willem Goossens Schepens,
ghesont sijnde ende haere volcomen kennisse, verstant,
wille ende memorie ghebruyckende, ghelijck ghenochsaem
was blijckende, dewelcke in acht nemende den
dienste dye sij comparante heeft ghenoten ende noch is
ghenyetende, ende alnoch sal ghenyeten van Lijsken
dochter Claes Jansz, heeft aen denselve Lijsken
ghemaect alle haere meubelen ende andere haeve,
egeene uytgescheyden, om bij deselve Lijsken
Claes Jansz van Nes doot van deselve testatrice met
vollen recht aenveert te werden, mits betaellende
aen Jan Jacops van Best de somme van ses gulden
eens, over sekere schult van geleende penninghen
dye hij Jan Jacops aen de testatrice ende haere broeder
ende susters heeft gheleent, waermede dye voorsz. Jan
Jacops hem verclaerde te houden ghecontenteert. Aldus
ghedaen in vorschreven Oirschot ten woonhuysse der comparante,
ten daeghe maende ende jaere voorsz., ter presentien van Jan
Peeter Anthonisz ende Jan Marcelissen van Eeslidt als
ghetuyghen hiertoe gheroepen ende ghebeden ende heeft de
comparante metten tweeden ghetuyge dese minute beteeckent
met handtmerck ende den yersten ghetuyghe met sijnen naemen.
X t'Merck Lijsken dochter
Willem Goossens
& t'Merck Jan Marcelissen van Eeslidt getuyge
Jan Peters van Nes
Ende mij notaris had beteeckent
H. Leermakers notaris

 

F. Faasen zei op di, 12/19/2023 - 16:16

Super bedankt voor de snelle service

Pauwel zei op di, 12/19/2023 - 17:36

NTI-15214-62 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
34 Testament, 21-5-1661
Persoon in RA:
Lijsken Willem Goossens Schepens
Lijsken Faes Janssen
Jan Jacobs van Best
Jan Peeter Anthonisse
Jan Marcelisse van Eeckert
Peeter Dircx van Roij
Henrick Leermakers
Soort akte: Testament
Toegangsnummer: 10624 Notariële archieven standplaats Oirschot, 1556-1935
Inventarisnummer: 62 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.]

https://proxy.archieven.nl/48/3CA10580C80843F1B98FFEDFC5D4CAA1

Pauwel zei op di, 12/19/2023 - 18:12

r. 15 ... naer doot van haer testatrice ...

F. Faasen zei op wo, 12/20/2023 - 09:33

In het archief staat Lijsken FAES Janssen.
Bij de vertaling staat Lijsken CLAES Janssen. ??

Otto Vervaart zei op wo, 12/20/2023 - 09:55

Volgens mij staat er in de akte Faes, de ene keer duidelijker dan de andere; de informatie van het RHC Eindhoven klopt.

Pauwel zei op wo, 12/20/2023 - 11:56

r. 21/22 Aldus | ghedaen in de Vrijheijt Oirschot ...

F. Faasen zei op wo, 12/20/2023 - 12:53

Iedereen bedankt voor de aanvullingen en de info.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.