Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

testament uit 1714

Hallo allemaal,

Hier ben ik weer met een vraag. In het testament van pastoor Vlecken uit Amby in 1714 staan enkele onduidelijke woorden. Zie afbeelding. hierbij mijn transcriptie voor zover:

...legateert aen sijne dienstmeijt d'eerb: Maria Heijnens voor alle getrouwen dienst en verachterden loon de somme van vijftigh pattacons eens, die sij uijt de 'prongske'(???), ende paraetste middelen nae doodt van hem testateur voor aft sal moeten trecken, item geeft aende selve sijne meijt eene ??schaeper-raije??? (Sjaap/schaap is dialect voor rekje), oft kast in sijne keucke staende, waer mede de selve (Maria Heijnens?) van alles oock sal moeten afstande doen, sonder iets meer uijt de naerlaetenschap van gem: Heer comparante...

Naar mijn idee staat er dat de dienstmeid nog recht heeft op 50 pattacons achtergesteld loon, dat van het nalatenschap moet worden afgetrokken en dat zij recht heeft op een rek of kast uit de keuken maar dat is het dan ook, de rest zal zij niet mogen hebben.  Lezen jullie dit ook zo?

Reacties (5)

ChrisvD zei op zo, 03/12/2023 - 13:06

prompste

Geert Ouweneel zei op zo, 03/12/2023 - 13:10

legateert aen sijne dienstmeyt d'eerbare Maria
Heynens, voor alle getrouwen dienst ende
verachterden loon, de somme van vijftigh
pattacons eens, die sij uyt de promptste ende
paeraetse middelen nae doodt van hem
testateur vooraff sal moeten trecken, item
geeft aen deselve sijne meyt een schapes-
raye, off kast in sijne keucke staende, waer-
mede deselve van alles oock sal moeten
affstande doen, sonder iets meer uyt de
naerlaetenschap van hem heer comparant

NB: schapesraye : schapraai (kast)

Pauwel zei op ma, 03/13/2023 - 01:18

niet schapesraye, maar schape=
raye

Chrit Damoiseaux zei op ma, 03/13/2023 - 10:14

Bedankt alweer voor de deskundige hulp hier. Nu lees ik het inderdaad ook, soms ben je zelf blind voor iets. Schaeperaye was mij onduidelijk maar na enig speurwerk blijkt dat een oude term voor een voorraadkast te zijn. weer iets geleerd.

Merci!

Pauwel zei op ma, 03/13/2023 - 16:09

met -ae- inderdaad ;-)

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.