Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

testament uit 1683 - afbeelding 4

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op di, 07/21/2020 - 17:13

bequaem bevonden sal off sullen
werden, tot hun mondigen dagh off
huwelicken staete, off ter tijd toe d'selve
alvooren op hun eygen
verdienste soude cunnen bestaen, off oock
alvooren mochte coomen te overlijden.
Ende daer en boven aen deselve kint
off kinderen die ten dewelcke en soo
wanneer tot mondigen dage off huwelicken
staete soude mogen comen, uyt te keren
en te laeten volgen tgunt de langst-
levende in alle redelijcheyt en discretie
na gelegenheyt soude vinden te behooren,
sonder verder, nominerende ende
instituerende sij testateuren off wel de
eerststervende van hen d'voorsschreven
hun na te laten kint off kinderen int
geen voorsz. is. voor en in voldoeninge van
derselver vader off moederlicke erffe-
nisse en legtime portie, mede bij desen.
Stellende wijders tegelijck sij testateuren
d'eerststervende de langstlevende
van hun beyden tot voocht off voochdesse
over de voorsz. haere beyde minderjarige

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.