Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

testament uit 1683 - afbeelding 2

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op di, 07/21/2020 - 16:51

deel 2

 

denckende de seeckerheyt van de doot
en de onseeckerheyt van de tijt ende
uyre vandien, en genegen wesende alvooren
van deze werelt te scheyden, te disponeren
van hare na te laten tijdelicke goederen,
soo verclaerden sij testateuren tselve
voorgenomen ende beslooten te hebben, mits-
gaders bij desen te doen, uyt haere vrije
onbedwongen wille, in voege en maniere
navolgende.
Bevelende eerst ende alvoren haere onsterffe-
lijcke zielen in de grondeloose barmherticheyt
Godts, en haer lichamen een Cristelijcke
begraaffenis ter aerden.
Coomende dan ter dispositie verclaerden sij
testateuren te revoceren, casseren,
doot ende te niet te doen alle voorgaende
testamenten, codicillen en andere dispositien
van uytterste wille die sij testateuren, soo
tesamen als anders voor date van desen
soude mogen hebben gemaect off gepasseert,
revocerende, casserende, doot en te niet
doende alle 'selve bij desen.
Ende opnieuws disponerende

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.