Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

testament uit 1683 - afbeelding 1

Mijn voormoeder Brechje de Zeeuw kreeg op 1 januari 1683 haar tweede kind: Johannes Geesteranus (vier jaar eerder was Petrus al geboren).

Op 23 januari 1683 testeerde ze samen met haar man Dirck Geesteranus bij notaris Floris van der Werff in Delft. Een week later overleed ze.

Van het archief in Delft kreeg ik bijgevoegde foto’s van het testament. Ik ben erg nieuwsgierig wat daarin staat. Wie kan mij dat vertellen?

Het zijn vijf pagina’s dus ik durf niet te vragen die allemaal te transcriberen. Ik ben al blij als ik de kern van het beschrevenen weet.

Alvast dank!

Groeten,
Anneloes

Reacties (5)

aline zei op di, 07/21/2020 - 13:39

Hierbij mijn samenvatting. Ik mis nog de afsluiting van het testament (pag.6).

pag. 1. De notaris komt op zaterdagavond om half 10  bij het echtpaar, Dirck Gestranus en Brechie de Zeeuw. Hij is sterk en gezond, zij ligt ziek te bedde. Hij is schoenmaker van beroep, ze wonen aan de noordzijde van de Peperstraat in Delft. Beide verstandelijk in orde.

pag.2 herroeping van alle voorgaande testamenten. De rest is de gebruikelijke Christelijke overweging een testament te maken. 

pag.3 De eerststervende maakt de langstelvende tot universeel erfgenaam. En deze moet hun kind/kinderen alimenteren, opvoeden met kost, drank,kleding en naar school laten gaan: lezen, schrijven en godsdienst. Hierna het laten leren van een handwerk.

pag. 4 Tot de mondigheid van kind/kinderen en wanneer zij hun eigen verdienste krijgen, is de langstlevende de voogd. Het vaderlijk of moederlijk erfdeel wordt dan uitgekeerd.

pag. 5 De voogdij mag aan een ander overgedragen worden. Verder worden de weesmeesters uitgesloten. 

 

Ik hoop dat je hieraan voldoende hebt?

Anneloes Maas Geesteranus zei op di, 07/21/2020 - 14:27

Dag Aline,

Tuut, tuut, tuut, dat is snel!!

Super bedankt. Ja ik zie nu ook dat er nog een pagina ontbrak. Bij deze. Kun je daar ook nog naar kijken?

Alvast dank!

Groeten,

Anneloes

aline zei op di, 07/21/2020 - 15:01

De laatste pagina geeft geen verdere informatie. Ik hoopte op (vrienden)gtuigen, maar de notaris heeft zijn klerken meegenomen.

Brechje kon niet schrijven, zij maakte de mooie B.

Succes verder met je onderzoek.

Anneloes Maas Geesteranus zei op di, 07/21/2020 - 15:20

Dank Aline! In mijn familie-onderzoek is ieder snippertje informatie waardevol. Dankzij jouw hulp weet ik weer iets meer over Brechje. Bv. dat ze wist dat ze haar zou gaan sterven, dat ze haar jongetjes niet zou zien opgroeien en dat ze ws. niet (meer) kon schrijven, maar zo zwak als ze was nog wel een mooie B kon maken. Dank!

Groeten,

Anneloes

Geert Ouweneel zei op di, 07/21/2020 - 16:43

Deel 1

 

In den naeme des Heeren Amen.
Bij desen jegenwoordigen instrumente
sij kennelick dat in den jaere nae de
geboorte onses Heeren Heyland ende
Salichmaacker Jesu Cristi 1683
op den 23 January
sijnde Saterdach, des avonts de clocke
ontrent halff thien uyten, voor mij Floris
van der Werff, notaris publicq, bij den Hove
van Holland geadmitteert, binnen der
stadt Delff residerende ende voor de naer-
genoemde getuygen in eygener persoonen
gecomen ende gecompareert sijn Dirck
Gestranus, mr. schoenmaecker, ende Brechie
de Zeeuw, geëchte man ende vrouw,
woonende aen de noortsijde van de Peper-
steech binnen deser stadt, wesende de voorn.
Gestranus cloeck, gesont en wel te passe
van lichaen, gaende ende staende ende
de voorn. sijn huysvrouw zieck te bedde leggende,
doch beyde haer redenen, memorie ende
verstand wel hebbende ende gebruyckende,
soo ons notaris ende getuygen uytwen-
dich bleecq, ende men anders niet
en conde bemercken, dewelcke over

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.