Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

testament Elisabeth van Sibben pg. 1

Hierbij de eerste pagina van een testament waarin Elisabeth van Sibben en Daneel Abrahams voorkomen, Diessen 19-3-1674. Ik denk dat Elisabeth, weduwe van Seger van Herck (in de index staat Peter, maar ik denk dat dat Seger moet zijn), een testament maakte toen ze ging hertrouwen met Daneel Abrahams. Het is helaas erg slecht leesbaar......

Regionaal Archief Tilburg.

Wie kan hier iets van maken? Bij voorbaat dank!

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op ma, 05/24/2021 - 11:52

Hier de eerste pagina. Met de rest ben ik nog bezig.

 

In den naeme ons lieffs Heeren, amen. Het inhouden
van desen tegenwoordigen instrumente van dispositie
sij condt ende kennelijck dat in den jaere ons lieffs Heeren
geboirte sesthien hondert vier ende tseventich voor
mij Francois van Sibben als openbaer notaris,
bij den Ed. Hove van Brabant geadmitteert tot
Diesen, quartier van Oisterwijck, Meyerij van
Shertogenbosch residerende, in de
presentie van de getuygen naegenoempt,
in propren persoonen Daneel Abrahams ende
Elisabeth van Sibben, weduwe wijlen Seger van Heck,
sijne toekomstige huysvrouwe, beddegenooten, alhoewel
Daneel Abrahams voorsz. sieckelijck liggende te
bedde, nochtans sij testateuren henne vijff sinnen,
memorie ende verstant in alles ende overall wel
machtich, als mij notario ende den getuygen
kennelijck was blijckende, dewelcke over-
denckende de broosheyt der menschelijcken
natuere ende datter niet sekerder en is
dan die doodt ende niets onsekerder
dan die uerde derselver, hebben ierst ende
voor all willen gedisponeert te hebben van
hunne tijtelijcke goederen hen bij Godt voor
gebruyck op deser aerden verleent offte bij
henne ouders achtergelaeten, soe beveelen sij
testateuren henne zielen als namelijck die
bij den wille Christi uyt henne dodelijcke
lichamen scheyden sall Goodt almachtigh
ende den hemelschen geselschappe ende hiernae
coemende totten dispositie heurder tijtelijcke
goederen, ende opdat dit henne testamente
in der alderbester forme des moogelijck sijnde
sijn effect mach sorteren soo hebben sij
testateuren ierste ende voorall wederroepen,
doodt ende teniete gedaen gelijck deselve sijn doende /

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.