Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

testament 29 juli 1666 dominicus peters en Meriken Aert Janse

Zie hier mijn eerste zelfstandige poging tot het vertalen van een 17e eeuws testament van mijn opa en oma. Het begin van de 3 pagina's is als bijlage toegevoegd, de scans van bladzijde 2 en 3 volgen.
Zou iemand zo vriendelijk willen zijn om mijn onderstaande vertaling te corrigeren op fouten, en de gaten te vullen? Heel hartelijk dank. Peter van Rijssel.

Bladzijde 1
01 Inden name ons Heere Godts amen.
02 kennelijk sij eenen megelijken dat op heden
03 datum onderget (ken)d. Voor ons schepenen on
04 der genoemden sijn verschenen Dominicus
05 Peters sich te bedde liggende nochtans
06 syn kennise en verstant voor hebbende
07 as inde gebruykende / ende Meriken dochter

Bladzijde 2
01 Aert Janse syne wettige huisvrouwe
02 gesont van lichame gaande ende staende
03 dewelke overdankende de sekerheits
04 des doots ende de onsergelijk van den tijt
05 den === geresolveert hebben te maken
06 haar testament lesten nijtaste wille
07 Gelijk sy dat maken bij desen tegenwoordi
08a gen manier en dat “ sy willen ende ===
08b den langstleven”
09 van hun beiden naer doot van den eerste
10 af lyvigen die langstlevende sal blijven
11 besitten in den volle boedel ende daar
12 mede doen hennen off haeren vrijen
13 willen in alseker vengen off sy beide
14 in levende lijve waren en dat totter tyt
15 en wijlen toe die langstlevende hem
16 begeve sal in anderen huwelijk in welck
17 geval die langstlevende van allen die
18 voorts haare goederen maer en sal
19 hebben, die gerechte tochte, ende anders
20 niet / ende ingeval den langstlevende
21 van hen === beijde te enigertijt quame
22 te gebruijken die macht hem oft haer hur
23 bonen inden boedel gegeven, so willen
24 ende begeren sy testateurien, dat haere
25 wettige kynderen genieten sullen haere
26 ligittime porties, aldus gedaen ten

Bladzijde 3
01 huyse van de voorts testateurien
02 die dorpe van Son voor schepenen Joost
03 vande Ven en Huybert Wouters van Kem
04 menaijen op den 29 July 1666 ende ten
05 oerconde deze === voorts testatesaris
06 nevens sche?leny en my secretaris onder
07 tekent

Dominicus Peters
Meriken Aert Janse
Joost van de Ven
Huybert Wouters van Kemenaijen
Van der Lith ( secr)

Reacties (5)

peter van rijssel zei op do, 06/15/2017 - 12:27

en hier bladzijde 2

peter van rijssel zei op do, 06/15/2017 - 12:27

en hier de laatste pagina

nadine zei op do, 06/15/2017 - 18:39

Goed gedaan. Hieronder mijn lezing van blad 1:

boven links (ik weet niet of dit uw testament of vorige akte betreft)

Vijftich/
pen(ningen)? aen mij/
betaelt/

01 Inden name ons Heere Godts amen./
02 kennelijk in eenen yegelijken dat op heden /
03 datum ondergesch(reven) voor ons schepenen on /
04 der genoempt sijn verschenen Dominicus /
05 Peters sieck te bedde liggende nochtans /
06 syn kennisse en verstant wel hebbende /
07 ende gebruykende / ende Meriken dochter /
08 Aert, /

Graag ook de lezing van Johan.

mvg

Van Rietvelde Johan zei op do, 06/15/2017 - 22:05

Pag.1 = Ik lees hetzelfde als Nadine.

Pag. 2:
01 Aert Janse syne wettige huisvrouwe
02 gesont van lichame gaende ende staende
03 de welke overdenkende de sekerheyt
04 des doots, ende de onse[ke]rheyt van den tijt
05 der selve, geresolveert hebben te maken
06 haar testament lesten uijterste wille
07 Gelijk sy dat maken bij desen tegenwoordi=
08 =gen in manieren dat “ sy willen ende begeren" den langstleven
09 van hen beyden naer doot van den eersten
10 aflyvigen die langstlevende sal blijven
11 besitten in den volle boedel ende daer
12 mede doen hennen off haeren vrijen
13 willen in alseker veugen* off sy beyde
14 in levende lijve waren en dat totter tyt
15 en wijlen toe die langstlevende hem
16 begeve sal in anderen huwelijk in welck
17 geval die langstlevende van allen de
18 voors(creven) haere goederen maer en sal
19 hebben, die gerechte tochte, ende anders
20 niet. Ende ingeval den langstlevende
21 van hen hen beijde te enigertijt quame
22 te gebruijken de macht hem oft haer hier
23 boven inden boedel gegeven, so willen
24 ende begeren sy testateuren, dat haere
25 wettige kynderen genieten sullen haere
26 ligittime portien, aldus gedaen ten

Veuge = zie GTB.INL.NL = voege

Pag.3:

huyse vande voorschreven testateuren binnen
den dorpe van Son voor Schepenen Joost
Vande Ven ende Huybert Wouters van Kem=
menayen op den 29 July 1666. Ende ter
oirconden dese by de voorschreven Testateuren
nevens Schepenen ende mij Secretario onder
tekent.
<volgen de handtekeningen>

peter van rijssel zei op vr, 06/16/2017 - 09:15

Dank voor de snelle en vakkundige vertalingen. Ik neem de info op in mijn stamboom. Groeten, Peter van Rijssel

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.