Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Testament 2-2 1711

Beste mensen,

Wie kan mij helpen met de vertaling van de volgende twee documenten.

Laatste pagina's, echter vanwege het schrift lukt het me niet meer.

 

Bvd!

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op do, 03/04/2021 - 09:36

Aldus gedaen ende gepasseert tot Middelbergh ten
huyse der tgestatueren, op dato als boven, ter presentie
ende overstaen van Wouter Willems ende van Cornelis Lo-
wies Wouters, inwoonders, nabueren aldaer, als
getuygen hiertoe versocht die dese benffens de
testatueren hebben ondertekent, te weeten den testatauer
ende testatrice met ... ende tesamen als comende
... ende de getuyghen met haere gewoonlijcke handt-
merck als verclaerende niet te connen schrijven, van mij
notaris des ondervraeght sijnde.
Peter van Hoof
Maria van Jan Nieuwenhuysan
't Handt X merck vban Wouter Willems getuyghe
't Jandt & merck Cornelis Lowies Wouter getuyge
Mij present als notaris H. van Audenhoven nots.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.