Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

testament 10 december 1703

Dankzij eerdere hulp van deze site ben ik begonnen met zelfstandig vertalen van oude documenten. Echter niet alles lukt, vandaar opnieuw een verzoek tot ondersteuning. In deze bijlage staan 2 bladzijden van een testament van 10 december 1703. Hieronder volgt mijn vertaling. Wil iemand zo vriendelijk zijn mijn vertaling te corrigeren en aan te vullen? Bij voorbaat dank, Peter

Blad 1
1 Compareerde voor S.-? ?
2 Ende Subst. ? van Son ondergenoemt
3 Maria Docgtere peter Dominicus
4 Van Rijssel eenigh kints sieck ? den
5 licgame te bedde liggende doch hare
6 sinne, memorie en verstant volco-
7 mentlijck machtigh ende gebruikende
8 Soo schepenen vol cornentlijck wat
9 blijckende, de welckenietgewin
10 van deser werelt soude willen?
11 den souder alvorens van haere
12 tijdelijke goederen haer bij Godt al-
13 macgtigh op deze werelt verheert
14 gedisponeert te hebben, .eftelijck
15 maecht sij testatritie aen het kint
16 van Cornelis Willemse van der Alst
17 met name Willem Cornelis van der
18 Alst alwaer sij peetjen van is eene
19 somme van hondert gulden eens
20 ? aen Cornelis Willems van den
21 Alst vooruit eene somme van een
22 hondert negen gulden eens, ?
23 een bed met fijn toebehoren t geene
24 tot S’Hertogenbos is geblijght ?
25 ? den brandswijn ketel, de
26 ? ende verders tot den ketel is
27 behorende, ? alsnog gaen
28 ofte gedeelte haer mochte compe-
29 teren in eene hooijbeemt gelegen
30 alhier tot Son ter plaetse genaemt
31 tot Bockt, genaempt den ?
Kantlijn:
? ? alsnoch
Maeckt sij tes-
tatrice aen
jenne maria
Dochtere Corne
Lius ?
? ? tot Woensel
? gulden eens
? aen
Marijken jacob
Cornelis
Van woensel ?
Gulden?
eens
32 .eindelijk maecht sij Testatritie
33 aenThomas Willemse van der
34 Alst haer part ofte gedeelte haer
35 competerende in huijs en landerijen
36 gestaen ende gelegen ? de ?
37 ?, ? en begeert

Blad 2
1 sij testatrice, dat Cornelis Willems
2 van der Alst vooruit nae haer testa-
3 trices doot, sal dirigeeren alle haere
4 anders verdere natelatene goederen
5 als mede die haeren absente broeder
Kantlijn: ? Namens Jan peters van rijssel
6 mogen competeren alhent geene
7 voor staet verklaert sij testatrice
8 te wesen haer testament lesten en
9 uijtterste wille, willends ende legeren-
10 de, dat het ? in alle deelen tot
11 effect sal sorteren t sij als testament
12 coodicil gifte ter jaeche des doots ofte
13 soo het eenigh… heft nae den recht
14 sal comen ofte mogen bestaen aldus
15 gedaen op huijden den tienden october
16 zeventienhonderd… ? woonhuisen
17 van ? peter Dominicus van
18 Rijssel staende alhier tot Son aen de
19 Straet in presentie van Antonij
20 Jan Sanders ende Cornelis Aerts van
21 ? ? schepenen in Son en de
22 ? ? die dese beneftens de voor..
23 testatrice hebben onderteeckent

Reacties (6)

Peter Van Rijssel zei op wo, 10/25/2017 - 12:44

mmm, dat is de 2e pagina, hier volgt de eerste

nadine zei op do, 10/26/2017 - 08:47

Blad 1
1 Compareerde voor ons schepenen/
2 ende subst[?] secret[ari]s van Son, ondergenoemt/
3 Maria dochtere Peter Dominicus/
4 Van Rijssel eenighsints, sieck nae den/
5 lichame te bedde leggende, doch hare/
6 sinnen, memorie en verstant volco-/
7 mentlijck machtigh en[de] gebruikende./
8 Soo schepenen volcomentlijck was/
9 blijckende, de welcke niet gern? /
10 van deser werelt soude willen t'scheij=/
11 den sonder alvoorens van haere/
12 tijdelijke goederen haer bij Godt al=/
13 machtigh op dezer werelt verleentt ?/
14 gedisponeert te hebben. Eerstelijck/
15 maeckt sij testatrice aen het kint/
16 van Cornelis Willemse van der Alst/
17 met name Willem Cornelis van der/
18 Alst, alwaer sij peetjen van is, eene/
19 somme van hondert gulden eens/
20 Item aen Cornelis Willems van der /
21 Alst voorn[oemt ] eene somme van een
22 hondert negen gulden eens. Item/
23 een bed met sijn toebehooren t'geene/
24 tot s’Hertogenbos is gew---ht. Item/
25 alnoch den brandswijn ketel, de
26 slangh? ende verders tot den ketel is/
27 behorende. Item alnoch haer part/
28 ofte gedeelte haer mochte compe=/
29 teren in eenen hooijbeemt gelegen/
30 alhier tot Son ter plaetse genaemt/
31 tot Bockt, genaempt den Die--er (Diemer?)/

Kantlijn:
Item alnoch/ maeckt sij tes=/ tatrice aen/ Jenne Maria/ dochtere Corne=/ lis Jacob Corne=/
lis tot Woensel,/ ses gulden eens./ Item aen / Marijken Jacob /Cornelis tot / Woensel, vl--? /
gulden tiensten/ eens /

32 Eijndelijk maeckt sij Testatrice/
33 aenThomas Willemse van der/
34 Alst, haer part ofte gedeelte haer/
35 competerende in huijs en landerijen/
36 gestaen ende gelegen ----elt? de vled' Jan ?/
37 Boudewijns, vorders? Wel en begeert /

J. Kuijpers zei op do, 10/26/2017 - 11:49

Enige aanvullingen mijnerzijds

Compareerde voor ons schepenen/
2 ende subst[ituut] secret[ari]s van Son, ondergenoemt/
3 Maria dochtere Peter Dominicus/
4 Van Rijssel eenighsints, sieck nae den/
5 lichame te bedde leggende, doch hare/
6 sinnen, memorie en verstant volco-/
7 mentlijck machtigh en[de] gebruikende./
8 Soo schepenen volcomentlijck was/
9 blijckende, de welcke niet gern/
10 van deser werelt soude willen t'scheij-/
11 den sonder alvoorens van haere/
12 tijdelijke goederen haer bij Godt al-/
13 machtigh op dezer werelt verleentt/
14 gedisponeert te hebben. Eerstelijck/
15 maeckt sij testatrice aen het kint/
16 van Cornelis Willemse van der Alst/
17 met name Willem Cornelis van der/
18 Alst, alwaer sij peetjen van is, eene/
19 somme van hondert gulden eens/
20 Item aen Cornelis Willems van der /
21 Alst voorn[oemt ] eene somme van een
22 hondert negen gulden eens. Item/
23 een bed met sijn toebehooren t'geene/
24 tot s’Hertogenbos is gevlught. Item/
25 alnoch den brandewijn ketel, de
26 slangh ende verders tot den ketel is/
27 behorende. Item alnoch haer part/
28 ofte gedeelte haer mochte compe-/
29 teren in eenen hoeijbeemt gelegen/
30 alhier tot Son ter plaetse genaemt/ (invoeging:)

31 tot Bockt, genaempt den Diemer/
Invoeging:
Item alnoch/ maeckt sij tes-/tatrice aen/ Jenne Maria/ dochtere Corne-/ lis Jacob Corne-/ lis tot Woensel,/ ses gulden eens./ Item aen / Marijken Jacob /Cornelis tot / Woensel, vl--? /
gulden tien stuiver/ eens /
32 Eijndelijk maeckt sij Testatrice/
33 aenThomas Willemse van der/
34 Alst, haer part ofte gedeelte haer/
35 competerende in huijs en landerijen/
36 gestaen ende gelegen ----elt? de weduwe Jan/
37 Boudewijns, vorders wil en begeert /

herman geurts zei op do, 10/26/2017 - 11:56

Blad 2
1 sij testatrice, dat Cornelis Willems
2 van der Alst vooruit nae haer testa-
3 trices doot, sal dirigeeren alle haere
4 anders verdere natelatene goederen
5 als mede die haeren absente broeder
Kantlijn: ? Namens Jan peters van rijssel
6 mogen competeren alhent geene
7 voor staet verklaert sij testatrice
8 te wesen haer testament lesten en
9 uijtterste wille, willends ende legeren-
10 de, dat het selve in alle deelen tot
11 effect sal sorteren t sij als testament
12 codicil gifte ter saecke des doots ofte
13 soo het eenighsints heft nae den recht
14 sal comen ofte mogen bestaen aldus
15 gedaen op huijden den tienden october
16 zeventienhonderd en drie ten woonhuijsen
17 van weduwe Peter Dominicus van
18 Rijssel staende alhier tot Son aen de
19 Straet in presentie van Antonij
20 Jan Sanders ende Cornelis Aerts van
21 Lieshout schepenen in Son en de
22 Breugel die dese beneftens de voornoemde
23 testatrice hebben onderteeckent

herman geurts zei op do, 10/26/2017 - 16:39

correctie blad 2 kantlijn moet zijn:
met namen Jan Peters van Rijssel

Peter Van Rijssel zei op vr, 10/27/2017 - 17:29

Mag ik jullie allen hartelijk danken voor de moeite. Zonder jullie hulp zou dit niet lukken. Groet, Peter van Rijssel

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.