Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

tekstje 16e eeuw

Iemand die me verder op weg wil zetten? 

Thnx!

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op zo, 12/19/2021 - 10:56

Ik heb nog een paar hiaten, maar dit kon ik wel vinden:

 

Aen de prijsmeesters van de prochie van Zantvoorde jeghens hooftman ..nemark. deken ende
eedt ende ghildebroeders van den ouden boghe binnen broeders? met laste te
brynghene in de greffie van de caemere van desen lande als in man
sequestie den boghe daermede die van Slijpen maintenieren den
upper prijs beschoten t'hebbene metsghaders oock den zelven upper prijs
omme pertijen ghehoort daerop gheordonneert te wordene als naer
recht ende redene behooren zal ende hanghende desen tijdt nyet voorts
te procederene ter adjudicatie van dezelven upper prijs
van schieten dus questie es tusschen de ... ende ... up
peyne van vijf hondert guldens ende de adjudicaite van onwerden te zijne

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.