Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Tekst uit DTB boek Gaarder rond 1708

Wie kan mij helpen met de tekst in dit plaatje. De naam Alewijn Leenaertse Catsburg heb ik gevonden, Er lijkt ook sprake te zijn van een Maritgen (Pietersen ....)

 

Wie kan mij helpen met de transcriptie van deze tekst?

 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op zo, 02/19/2023 - 09:29

Alewijn Leenaertsz Cats-
burgh, weduwenaer van Mar-
ritgen Pieters Craen, deser
werelt overleden sijnde, heeft
ten behoeve van sijne collate-
rale erffgenamen naergelaten
eenige onroerende goederen,
gelegen in de heerlickheyt van
Esselickerwoude, welcke bij
schout ende scheepenen
volgens acte hier annecx
sijn getaxeert ende geëstimeert /
in gereeden gelde waerdigh
te weesen een somme van
twee dusent negen hon-
dert gulden, waervan
den 20en penningh
bedraeght een somme
van        145.0.0
[in de marge:]
Bij acte houdende vijf heelen met
twee halven taxatien, maekende t'samen
d'uytgetoge somme

Cor Visser zei op zo, 02/19/2023 - 12:29

Beste Geert,

Dank voor de snelle reactie.  Hiermee kan ik zelf ook weer leren lezen in andere teksten.

Cor

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.