Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Tekst uit 1616AD

Hallo beste mensen. Wie kan mij helpen met deze tekst. Er lijkt te staan "kxuun" of "kxoon". Het woordje ervoor is "te". De schuine streep erachter geeft aan dat de zin hiermee sluit, dus de volgende zin geeft geen aanwijzing voor wat er staat. Help! Bij voorbaat dank.

Machiel van Veen

Reacties (12)

AntonS zei op do, 10/08/2020 - 10:49

Meer tekst geeft misschien geen aanwijzing voor wat er staat, maar biedt wel de mogelijkheid om lettervormen te vergelijken. Dus om te kunnen helpen graag een scan van een groter deel van de tekst / de hele pagina.

Machiel van Veen zei op do, 10/08/2020 - 11:04

Hallo Anton, 

 

Alvast bedankt, hier kom ik echt niet uit. Overigens is een groot deel van deze tekst me ook een raadsel. Maar het tweede woord "kxuurn" of "kxoorn" ??? Ik weet het echt niet.

AntonS zei op do, 10/08/2020 - 11:27

te behooren? [zie de 'h' in 'stadthuijs' 3e woord 4e regel].

Met het eerste deel van de akte erbij zou een en ander misschien nog beter te duiden zijn.

Machiel van Veen zei op do, 10/08/2020 - 21:23

Hallo Anton,

 

Hartelijk bedankt. Het eerste deel zit er niet bij. De zogenaamde "x" zou dus een "super-"eh" zijn. Heel goed mogelijk. Dat geeft me gelijk een idee voor een soortgelijk stukje verderop in het document. Kan jij uit de verdere tekst nog wijs worden? Bij voorbaat dank. Machiel.

M.M.M. van Veen zei op do, 10/08/2020 - 21:33

Hallo Anton, Dit heb ik er van weten te maken tot nu toe. De woorden / letters tussen haakjes ben ik gewoon niet zeker van of zijn een wel zekere aanvulling op wat er staat.
1. te behoorn (te behoren) / Heb(ben) (h)et dan voor de (cr.. .. s artis?) voors(eide) hun reden
2. ende alle syn goeden sin(d)s souruns / svuruis / svuruiy / bvurens (buren) putr / pak als futura ft
3. cuun / cuiy / cuin / tuin / cain / cian / cvun / caan / taan (’t aan?) / cavy  reluatie / reltuatie / reltuatuuren / reltnatie / ultuatie / veluatie / relduatie (van?) (versdag / verslag?) sorum a / somma / forma / cunnun certain in den
4. straeten zyd exkc stadthuys tot alzulce txhxc (?) tanna
5. zy anne et … ende in den presentie van den adrian nog
6. geb bei / gessei van nye.. ben huys / verhuys er dr…? Hier oft acte 
7. mij sfyrnens (schryvers?)

 

M.M.M. van Veen zei op do, 10/08/2020 - 22:12

Op regel 6 en 7 staat (misschien): 
 Hier oft acte (Ander) van
 mij S Symons.
De ondertekening zag ik opeens.

 

AntonS zei op do, 10/08/2020 - 22:18

Dag Machiel,

 

heel vervelend handschrift en ook nog standaardformuleringen in het latijn. Dit maak ik ervan:

te behooren en .... daer voor de comparent voors. hem selven
ende alle sijn goeden ruerende ende onruerende presentia ac futura ..
cum relevationem? in forma / somma ? communem? Actum inden
secretarije opter stadthuijs tot ..... xven janua
rij anno xvi-c ende een ter presentie van Jan Adriaen Nag
gers ende ? vanden Nijeuwenhuijsen. Hijer aff acte ende van
mij Symons ??

 

Het gaat hier om het einde van een akte met wat standaardformuleringen, dagtekening, plaats (die kan ik niet lezen, maar jij weet ongetwijfeld uit welke plaats deze akte komt) en aanwezige schepenen. Waar het in deze akte echt om gaat moet je op de vorige bladzijde zoeken.

Machiel van Veen zei op do, 10/08/2020 - 22:23

Ik probeer de verschillende documenten aan elkaar te plakken, maar dat is me tot nu toe nog niet gelukt. Maar hier ben ik al behoorlijk mee geholpen. Symons is in ieder geval correct, S Symons. is de ondertekening. De plaats van handeling is in geen van de documenten te vinden, die ik overigens grotendeels heb weten te ontcijferen. Dit was het moeilijkste gedeelte. Heel erg bedankt voor je hulp.  

M.M.M. van Veen zei op za, 10/31/2020 - 16:48

Hallo Anton. De plaats van handeling is Breda met omliggende dorpen. Ik heb nog een moeilijkheid met de documenten.  Het gaat om het laatste woord in de zin: ". voorgen(oemde) Matheeus van Houte saliger in recompense* 
24. vanden goede ende getrouwe diensten by hem zyne (doorgevlekte S) Sx..pt (?)

 

Bij voorbaat dank voor je moeite.

Machiel van Veen.

 

Otto Vervaart zei op zo, 11/01/2020 - 16:26

Beste Machiel, het laatste woord na zyne lijkt toch erg veel op het begin van de vijfde regel, sijne Excellentie voorscreven, het lijkt mij ook daar Excellentie !

Bij de eerste tekst met de lange passage in Latijn staat er mogelijk cum revaluatione in forma communi, maar wellicht staat deze uitdrukking elders in deze bron iets minder gehaast genoteerd...

Machiel van Veen zei op zo, 11/01/2020 - 17:01

Bedankt Otto.

M.M.M. van Veen zei op zo, 11/01/2020 - 18:16

Otto, ikhad al staan 'revaluatione in forma communa". Moet ik toch nog eens naar het betreffende woord kijken.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.