Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Tekst 1596

Dit is een Utrechtse tekst uit 1596, wie zou dit kunnen transcriberen?

 

Bij voorbaat dank,

Adriaan

Reacties (6)

Geert Ouweneel zei op do, 08/10/2023 - 08:10

Met onzekerheden en hiaten:

 

Compareerde Geertruyt Huych Pots dochter, huysvrouw van
Cornelis Cuylman, deser stadts burger, ende bevorens
weduwe van zaliger Frederick van Wuyrdewn, voor haer selven
ende in desen vervangende ende haer sterckmakende voor Judit
ende Johanna Fredericx dochteren van Wuyrden, hare kynderen ende
heeft met handen Willem van den Kemp, haren gecoren voecht
... ... Borchgert van Wuyrden sijnen grootvader
omme uut haren name ende van harentwegen te aenveerden alle die erffenisse
haer ende haren voirsz. kynderen aengecomen deur
t'overlijden van Burchgert van Wurden des voirsz. kynderen grotevader
tot Weescop? inden Stichte van Bremen? overleden.

René van Weeren zei op do, 08/10/2023 - 09:52

De plaatsnaam moet ik je helaas schuldig blijven, maar hierbij een aantal aanvullingen/aanpassingen

Compareerde Geertruyt Huych Pots dochter, huysvrouw van
Cornelis Cuylman, deser stadts burger, ende bevorens
weduwe van zaliger Frederick van Wuyrden, voor haer selven
ende in desen vervangende ende haer sterckmakende voor Judit
ende Johanna Fredericx dochteren van Wuyrden, hare kynderen ende
heeft met handen Willem van den Kemp, haren gecoren voecht
gecrach[tich]t etc. Borchgert van Wuyrden haren zoon
ende mede erffgenaem van Burchger van Wuyrden
sijnen grootvader
omme uut haren name etc. ende van harentwegen te aenveerden alle die erffenisse
haer ofte haren voirsz. kynderen aengecomen deur
't overlijden van Burchgert van Wurden des voirsz. kynderen gherotevader
tot Weescop? inden Stichte van Bremen overleden.

Adriaan van Heemstede zei op do, 08/10/2023 - 12:32

Hartelijk bedankt voor de transcripties! Een ander deel van het document is hier al een tijdje geleden getranscribeerd (zie https://watstaatdaer.nl/comment/41739).

Daar staat de plaatsnaam wat duidelijker: "Weerschop". Zou iemand een idee hebben van welke (waarschijnlijk Duitse?) plaats dat zou kunnen zijn?

Adriaan van Heemstede zei op do, 08/10/2023 - 13:29

Beste René,

Hartelijk dank, heel interessant. Niet zo heel ver weg van Wersabe ligt ook de Duitse stad Wöhrden (https://nl.wikipedia.org/wiki/W%C3%B6hrden).

Een vraag is dan of de achternaam "Van Woerden/Wourden/Wuyrden" naar de Nederlandse stad Woerden verwijst, naar Wöhrden of nog naar een andere plaats.

René van Weeren zei op do, 08/10/2023 - 17:29

Dag Adriaan,

Ik denk dat jouw hypothese over de herkomst van de achternaam klopt. Plaatsnamen werden destijds vastgelegd zoals ze klonken. Gezien de diverse spellingsvormen en gezien het feit dat de schrijfwijze -oe- ook tegenwoordig in het Duits een alternatief is voor -ö- lijkt Wöhrden een aannemelijker optie; in geval van het Nederlandse Woerden zou je een eenduidiger schrijfwijze van de familienaam verwachten, omdat die in alle gevallen hetzelfde zou klinken.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.