Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

supplieck van Caec. en Hendr. Spelmans stiefkinderen van M A Moermans

Wie kan verbeteren/aanvullen? Dank bij voorbaat!

Schepenen op voorls supplieck en

bijgaande doopbreeve en ….

en gelet hebbende ordooneren aen

jan van aecken en luwies schuermans

…. Voor ons reckeningen

te doen der ontfangene penningen

der voorls       id 2            heden

iL 14 dagen wesende den 18 dec

te 9 uren voor middagh ……

voorgeg…. ….venders zapp……

……

…..in …. dato…..18 febry 1788

Caecilia en Hendricus Spelmans

exponent reproduceren henne oot-

moedige …… van den 4 dezer

versoekende conform die selve recht

gedaen ende geapp….. te worden

Reacties (7)

Pauwel zei op vr, 03/10/2023 - 16:33

Ik kom er niet helemaal uit.

Schepenen op voors. suppliecken
gelet hebbende ordonneren aen
Jan van Aecken en Louies Schuermans
[...] voor ons [doorhaling] reckeninge
te doen der ontfangene penningen
der voors. weesen [...] tegens heden
in 14 dagen wesende den 18. deser
ten 9 ure voormiddagh, [...]
voorgegaen sijnde verders te appoin-
teren et int[er]im door d’ exp[...]
actum in iudicio dato ut supra
extra-ord[inair] 18 febr[uar]ii 1788.
Caecilia en Henricus Spelmans
exp[...]a[n]ten reproduceren henne oodt-
moedige expos[...] van den 4. deser
versoeckende conform deselve recht
gedaen ende geappointeert te worden

kantlijn:

bijgaende
doopbreeve
en attestatie

john strouwen du moulin de wachamps zei op vr, 03/10/2023 - 17:47

Beste,

Met bijzondere dank en waardering voor de hulp!

Ik ben een rechtstreekse afstammeling van Maria Anna Moermans uit haar eerste huwelijk met Vincentius Strauven.

Dank voor de verwijzing naar het nummer 411! Nu begrijp ik hoe de bal aan het rollen is gegaan.

Ik ben nu bezig met het nummer 438 (bestaande uit 41 pagina's). Het laatste onderdeel van deze 41 pagina's (31 tot 41) betreft de "oodmoedige expositie met versoek" ingediend door de kinderen Caecilia en Hendricus Spelmans met behulp van de "facteur" Hermans op 04.02.1788.

Het geschrift van Hermans is voor 95 % vlot leesbaar. De notities van de griffier van de Schepenbank gevoegd op dit "oodmoedige versoek" daarentegen.....

Ik ben nu volop bezig met het uittikken van de verklaringen van Maria Anna Moermans en de bewijksstukken (p1 tot 31 van het nummer 438). Het geschrift valt al bij al mee. Evenwel is er één bewijsstuk  opgesteld in het Latijn (bijwijlen keukenlatijn) en dat baart me ook wel zorgen.

Maar uw lezing van het eerste deel van de notities van de schepenbank zijn een bijzondere hulp!!

 

Pauwel zei op vr, 03/10/2023 - 18:23

Graag gedaan!

Komt de term 'expositie' ook voluit geschreven voor in de stukken? Dan moeten we ook 'exposanten' lezen waarschijnlijk. Ik ken dit woord niet als rechtsterm, dus durfde het niet zo te transcriberen. Ik vind het overigens lastig deze tekst tot in detail te begrijpen.

Het bewijsstuk in het Latijn wil ik wel bekijken, als het niet te lang is tenminste. 

john strouwen du moulin de wachamps zei op vr, 03/10/2023 - 19:47

Ja hoor, ik voeg het "titelblad" hierbij.

Fijn weekend alvast!

 

John

john strouwen du moulin de wachamps zei op vr, 03/10/2023 - 20:12

Ik heb het tweede deel (vervolg) van de beslissing van de Schepenbank hier ook gepubliceerd.

 

De latijnse tekst zal in een later tijdstip volgen.

Pauwel zei op vr, 03/10/2023 - 23:21

Mijn transcriptie komt er nu zo uit te zien, alles onder voorbehoud uiteraard.

Schepenen op voors. supplieck en
gelet hebbende ordonneren aen
Jan van Aecken en Louies Schuermans
[...] voor ons [doorhaling] reckeninge
te doen der ontfangene penningen
der voors. weesen [...] tegens heden
in 14 dagen wesende den 18. deser
ten 9 ure voormiddagh, wes
voorgegaen sijnde verders te appoin-
teren et int[er]im door d’exp[ossen]ten
actum in judicio dato ut supra
extra-ord[inair] 18 febr[uar]ii 1788.
Caecilia en Henricus Spelmans
expo[ssen]ten reproduceren henne oodt-
moedige expositie van den 4. deser
versoeckende conform dieselve recht
gedaen ende geappointeert te worden.

kantlijn:

bijgaende
doopbreeve
en attestatie

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.