Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

successiememories Assen 1853

Bij de memories van successie Assen 1853 vind ik deze brief. Goed te lezen, behalve dan de regels waarin het onroerend goed wordt beschreven. Wie helpt mij? Alvast dank!

Ondergeteekende, Jacob Alberts Trip, arbeider van beroep, wonende te Bonnerveen, domicilie kiezende ten huize en kantore van Claas Lamberts Kniphorst, Burgemeester te Gieten, in hoedanigheid van vader en voogd over zijn minderjarig Kind met name Albert, doet bij dezen aangifte:

dat op den zestienden Augustus dezes jaars te Bonnerveen is overleden Jantje Marissen, dat de overledene was moeder van gemeld minderjarig Kind en ab intestato [zonder testament] is overleden, nalatende de helft van het regt van erfpacht van de percelen vastgoed kadastraal bekend in de Gemeente Gieten in Sectie C.No. 712 …….. [?] erfpacht …… [?] Is bouwland groot 254 [?] …. no 714 en 715 heide groot 1.50.00 Ellen.

Dat gemeld minderjarig kind voor ’t geheel tot die nalatenschap is geregtigd, dat door het overlijden geen fideï commis [uitsluitingsclausule] is gedevolveerd noch vruchtgebruik is geëindigd.-

Gieten, 31 October 1853, (get.) J. Trip

Reacties (1)

Jan Peter Schouten zei op ma, 06/20/2022 - 21:48

Joop Kuijntjes, Heel veel dank!
JPS

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.