Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

stadsrekening Venlo uit 1637

Kan iemand mij misschien helpen met de transcriptie van dit fragment uit de stadsrekening van Venlo uit 1637. Het betreft een fragment onder het kopje "wijngelaeger". Ik vermoed dat het om een afrekening gaat van het stadsbestuur met herbergier of wijnhandelaar Gerard Staels.

Reacties (2)

René van Weeren zei op wo, 11/17/2021 - 15:32

Gerardt Staels

Den 1. decembris 1637 metten burgem[eeste]r Thonis Janssen en[de]
paeyburgem[eeste]r* Wilhelm Overdijck afgerekent van [den] gehaelden wijn, soo
voor officieren opgesproecken, billetten gemackt, als in provisoiren
van [den] armen to tracteren, mede die quartierm[eeste]rs en[de] op 't Stadthuys.
Und opgenaemen tegens die aeme, mitz nyet anders ontfangen heb,
beloopende tzamen ter somme van 41 g[u]l[den] 4 st[uyver]s hier 41.4.-

Alsoo den Eerw[aerden] Pater Definitor Suchtelen verscheyde reysen**
voor de stadt tot Ghelre geweest is, is 't geordineert dat
het convent soude genieten een ocxhooft wijns, dan heb
alleen gelevert een aem, beloopende tot 33 g[u]l[den] 12 st[uyver]s hier 33.12.-

* hoewel ik dit niet kan terugvinden elders, vermoed ik dat dit de burgemeester betreft die over de betalingen gaat
** reysen heeft hier de betekenis van keer, dus: verscheidene keren

Eric van Daal zei op wo, 11/17/2021 - 22:04

Beste René, dank je wel voor je hulp. Willem Overdijck was in dat jaar inderdaad de peyburgemeester, die over de betalingen ging.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.