Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Solliciatie tot sluiswachter 1838

Dag allemaal, 

 

Mijn over-over-over-over grootvader Jan van Dijk solliciteerde in1838 tot de post van sluiswachter aan de Dronther zeesluis aan de Zuiderzee onder Kampen. Hier is (een van) zijn sollicitatiebrieven. Kan iemand deze voor mij ontcijferen? 

 

Heel veel dank, 

 

Jair van Dijk, (zijn achter-achter-achter-achterkleinzoon). zie 2e pagina in de reacties

Reacties (2)

jairvandijk@gmail.com zei op di, 04/02/2024 - 12:33

deel 2

René van Weeren zei op do, 04/04/2024 - 23:58

Exh[ibitum] 4 april 1838. No. 45 / 3e afd.

Aan Zijne Excellentie
Den Heer Staats-Raad, Minister
van Binnenlandsche zaken
in het Koninkrijk der Neder-
landen.

Hoog-Eedelgestrenge Heer!

Geeft eerbiedig te kennen Jan van Dijk Lz, land, eerbiedig
meer en zeevisscher, oud achtenveertig jaren, woo-
nende aan het Noord-einde van Oosterwolde,
dat dezelve zich voor eenigen tijd heeft geadresseerd
om te mogen worden benoems, als sluiswachter aan
de Drontensche Zeesluis te Oosterwold in de plaats
van den overledenen sluiswachter, en alstoen is
gerenvoyeerd, aan het Polder Bestuur van Dronthen
dat dit Polder Bestuur echter vermeent dat die
aanstelling niet aen deszelfs competentie is; dat
rekwestrant vernomen heeft, dat de voordragt
door het Provinciaal Bestuur van Overijssel
aan Uwe Excellentie, zoude zijn gedaan, waarna
rekwestrant de vrijheid neemt eerbiedig te verzoeken
dat het Uwe Excellentie behage, hem daartoe
te benoemen; terwijl rekwestrant zich, wat
deszelfs moraliteit, zoo wel als zijne geschiktheid
tot die betrekking, veilig op de getuigenis van
alle ingezetenen, bijzonder op dat van het plaats-
lijk Bestuur mag beroepen.

het welk doende
[getekend: J: van Dijl LZ]

De Burgemeester van Doornspijk, waaronder
behoort
---
het Kerspel <Ooster>wolde, certifi-
ceert bij deze <dat> Bovenstaande
handtekening door Jan van Dijk Lz
in zijne tegenwoordigheid is gesteld -
wordende tevens verklaard dat voormeld
persoon, is van eene onberispelijke handel
en wandel, dat hij medelid van het Polder
Bestuur van Oosterwolde is, en van kinds-
been af aen den oever der zee gewoond heeft,
dat hij bovendien het beroep van zee-visscher
uitoeffenende, als zeeman kan beschreven
worden en zoo wegens zijne vigilantie, als
wegens zijn overige geschiktheid al de ver-
eischten schijnt te bezitten, die voor de door
hem gevraagde betrekking van sluis-
wachter kunnen vereischt of verlangd
worden.

De Burgemeester v[oor]n[oe]m]d
van Jeveren

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.