Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Slecht bewaarde acte 1410 Antwerpen

1410 Bouden Aert Snoys zone was verc Janne Beelaerde huys

Sr # 3 f 093 r 002

slecht bewaarde acte ..

 

1. Bouden Aert Snoye zone was vercoopt Janne Beelaerde die viere ouden

2. grooten tjaers erfliken rente die hij voormaels cochte ende vercregen tiegens

3. Willeme Pet naturlic zone bij Henrix Pet Petersen op 1 gemet lants

4. hove etc met III ghemete lande ende .gesthaen ende gelegen te

5. Putte tussen Willem Lipsone lande ende Lambrechte Bots stede verscheynen

6. alle jare te Kerssemisse prout ende die op hun over gaf etc Droech op te

7. waerne die hij etc ……………………...Ghebraeck yet se ipsum etc

Reacties (2)

Guido Snoeys zei op zo, 12/04/2022 - 10:56

Ik probeer

lijn  6 prout litera 

 

Guido

Michel G. zei op ma, 12/05/2022 - 06:03

Sommige passages zijn inderdaad lastig want nauwelijks tot niet leesbaar. Ik kom tot de volgende transcriptie:

1. Bouden Aert Snoye zone was vercocht Janne Beelaerde die viere vrancxe  [...]
2. [...] tsjaers erfliker renten die hi voormaels cochte [ende vercregen] jiegens
3. Willeme Peter naturlic zone heer Henric Peters priesters  op 1 huijs lants
4. hove ende met III ghemeten lands daer aen ghestaen ende [gelegen te]
5. Putte tusschen Willem Lipsoens land ende Lambrechts Bots stede verschinende
6. alle jare te Kerssemisse prout littera die hi hun over gaf etc Droech op te
7. waerne die hi etc. Ghebraeck yet ^bynnen II jaren dat soude Bouden voldoen(?)] se ipsum etc

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.