Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schuldbekentenis voor brood in 1662

Bijgaand een acte uit 1662 m.b.t. een schuldbekentenis voor een partij brood van ca. 23 gulden.

Het lukt me niet om een volledige transcriptie te maken van deze tekst. Wie kan me helpen om het te voltooien?

Ik heb gevonden:

Op huijden, den 15 martij 1662 [compareerde] etc Claes

de Ruelle woon(ende) tot Leijden [& bekende hij]

[comparant] xxxxx wel schuldig te sijn an &

ten behoeve van Berent van […enberg]

de somme van drie & twentich guld(en) &

tien [stuivers?] xxxx ter leverantie van

broot, belovende deselve somme

vast[..] te betaelen als de helft [vandien]

op paessen 1662 eerstcom(ende?)

#.......[tekst in kantlijn]

en de wederhelft vandien vier maenden

daernaer [’t sij] ’s gelde […]leverantie

van waeren & [middelrelijk] [ter]tellen

voorde voors(chreven) somme borge

suffes[..] & xxxxx voors(chreven) daer

des xxxx

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 11/20/2020 - 12:05

Op huijden, den 15 Martij 1662 compareerde etc Claes
de Ruelle woonende tot Leijden ende bekende hij
comparant deuchdelijck wel schuldig te sijn aen ende
ten behoeve van Berent van Asschenberg
de somme van drie ende twentich guldens ende
tien stuivers per reste over leverantie van
broot, belovende deselve somme
van penningen te betaelen, als de helfte vandien
op Paesschen 1662 eerstcomende, neffens drie ende 12½ gulden aen gevallen oncosten
ende de wederhelfte vandien vier maenden
daernaer ’t sij in gelde ofte leverantie
van waeren ende middelretijt te stellen
voorde voorschreven somme borge
suffisant ende tot hetgeene voorsz. daer
des van noode wesen sal gerechtelijck
te bekennen constitueerde hij
comparant den eersten procureur soo voor den
Ed. Hove als Ed. Gerechte ofte elders
daer des versocht sij ende hem ende hem houder
deses te laeten condemneren, versoeckende
hiervan acte die is dese. Aldus
gedaen ende gepasseert (ten) overstaen van
Gerard van Schoonderoert ende Hendrick
Witgens, getuygen van gelooven.
X dit ist merck geteeckene bij Claes de Verwelle
G. Schoonderoort
Herndrick Witjens
G. Focker? 1662 nots.

Louis v. V. zei op vr, 11/20/2020 - 13:01

Hartelijk dank Geert voor de transcriptie van deze tekst.

Wat het (voor mij althans) lastig maakt, naast het oude schrift en de afkortingen hier en daar, is dat sommige woorden aan elkaar geplakt worden in de tekst, op die manier "herken" je het minder snel.

Ik weet het: oefening baart kunst. Ik loop uw uitgewerkte teksten altijd even na, en vergelijk de woorden in de originele tekst die ik eerst niet kon thuisbrengen.

 

PS: de naam van de notaris (volgens het archief van Utrecht) is P. Tucker.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.