Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenbrief uit het OGA van Schoten, 1585

Graag nog eens jullie hulp bij het corrigeren van deze transcriptie.

Opheden den 24 juny 1585 Soo heeft Sieur Hans Jorich

Reynz ontvangen te leene de helft van anderhalf bunder

lants genaempt den Ruelen en[de] dat by coope vande

erffgenaemen Lysbet Verhoeven en[de] heeft heef en[de] …

voldaen, Actum ut supra … Anthony Vaeck stadthouder

en[de] leenman, Denys van Zeverdonck en[de] Bastiaen Penel

leenmannen,

Franchois de Meyere wynweert woonen t’Antwerpen inde croone

int Kipdorp heeft dit voors[chreve] parceelen leens uyt rechte van

… by hem gedaen ontvangen en[de] de regten …

… presente… Meester Govaert (Fyers) doude en[de] Petrus de Riddere

die het selve als leenmannen … int jaere 1590 …

daer by als stadhouder … A. …

 

Alvast bedankt!

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op zo, 01/07/2024 - 11:25

Op heden den 24 Juny 1585 soo heeft signeur Hans Jorich
Reynz ontfangen te leene de helft van anderhalf bunder
lants genaempt den Ruelen ende dat bij coope van den
erffgenamen Lijsbet Verhoeven ende heeft heem ende hoff
voldaen. Actum ut supra present Anthony Vaeck, stadthouder
van de leenen. Denys van Zeverdonck ende Bastiaen Penel
leenmannen.
Franchois de Meyere, wijnweert, woonende t’Antwerpen inde Croone
int Kipdorp heeft dit voorssz. parceel leens uyt crachte van
… ctie bij hem gedaen ontvangen ende de rechten daertoe staende
betaelt, presentibus Meester Govaert Snijers d'Oude ende Pieter de Riddere
die hetselve als leenmannen is vercleert int jaer 1590, mij
daerbij als stadthouder onderteeckent A. Vaecq.

 

Gerrit Verhoeven zei op zo, 01/07/2024 - 11:30

Beste Geert, wederom van harte bedankt voor je hulp!

Michiel zei op zo, 01/07/2024 - 12:55

...ctie = evictie (d.i. gerechtelijke uitwinning, verhaal van een vordering op eigendommen)

Gerrit Verhoeven zei op zo, 01/07/2024 - 16:41

Beste Michiel, bedankt voor de aanvulling!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.