Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenbrief uit het Antwerps Schepenregister van 20-04-1493

Graag nog eens jullie hulp bij het transcriberen van deze schepenbrief.

Reacties (7)

Geert Ouweneel zei op zo, 12/17/2023 - 12:14

Wij, Costen van Halmale ende Florrys Colibrant, scepenen van Antwerpen, maken conde dat vore /
ons quam Jan Wittich sone, Wilen Jacop Coel. Jacops Diemen, Hiet van der Hooeven, geseten t'sGreven /
wesele ende bekende dat hij omme eene somme gelts, die hem alreede wel is vergonden, vercocht /
heeft wel ende wittlicke ende liet afquiten Lauryse Oskens die sessentwintich scellinge grote /
t'sjaers erfflicker renten, daeromnme hij denselven Lauryse in den jare anno 1488 /
drie daghe in Februario hem gegeven heeft een hoeve metten toebehoorten, met noch anderen /
parcheelen van goeden ende erven, gelegen t'sGrevenwezele voersz., naer inhoude des scepenen- /
briefs daeraf gemaeckt zijnde, als wij verstonden, alsoe dat de voersz. Jan Jacop Coelder voir mij /
sessentwintichg scellinge grote erflic gelijc voerscreven is operoerth met verthijden ende /
claerlic quite st... t'allen daighen, tes vorrsz. Laurys Oskens mede tot zijnre nacomelingen /
behoef met alle den rechte dat hij dair ane hadt ende houdende was, ende bekent dat /
hij gheen recht meer dair ane en beheelt ende geloefde hem die te waerne jaer ende /
dach jegens alle deghene die te rechte comen willen, ende te clearne los, vrij ende quite /
van allen commer ende calangien, ende bekende voort dat hij gheen rente meer opte /
voergenomede hoeve metten anderen parcheelen van goeden ende erven behoudende en bleef, /
ende waert dat den vorsz. Lauryse Oskens oft zijnen nacomelingen aen de afquitinge /
oft aen de waernisse ende claernisse voersz. hier af namaels yet gebrake, dat geloefde de /
voersz. Jan altijt wel ende volcomelic opte richtene ende te voldoene ende hiervore heeft /
hij verbonden ende te pande geset een stede met huyse, hove, lande, gronde ende toebehooren /
gestaen ende gelegen t'Erkeren in de beest? tusschen Jans Moelneeren erve oostwaert /
ende westwaert comende noortwaert aen s'heerenstrate, ende noch een stuck lants /
geheeten Den Vloegel, houdende een gemet, gelegen ooc aldaer tusschen s'heerenstrate /
oostwaert ende Kars Peter Gheerns erve westwaert, ende voerdane hem sekeren ende /
alle zijn andere goe ruerende ende onruerende welckerhande die wesen moeghen /
die hij nu heeft ende noch vercrigen sal, sonder argelist, ende behoudelic den heere /
zijnen recht. In kennissen van desen letteren verzegelt met onsen zegelen, gegeven /
int jaer ons Heeren als men screef anni 1493 twintich dage /
in Aprille na Paesschen.

 

 

Gerrit Verhoeven zei op zo, 12/17/2023 - 15:34

Dag Geert, nogmaals bedankt voor je hulp!

Pauwel zei op ma, 12/18/2023 - 00:55

claerlic quite schaut tallen daghen

Pauwel zei op ma, 12/18/2023 - 01:24

gelegen t'Eekeren in de Byest

Pauwel zei op ma, 12/18/2023 - 02:00

Raes Peter Gheens erve westwaert

Gerrit Verhoeven zei op ma, 12/18/2023 - 06:19

Beste Pauwel, bedankt voor de aanvullingen!

Michel O. zei op di, 12/19/2023 - 11:25

Interpunctie en hoofdletters aanbrengen is interpreteren, en daarom voor de duidelijkheid: de comparant is Jan, wettige zoon van wijlen Jacob Coel Jacops, geheten Vander Hoeven, wonend te 's-Gravenwezel.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.