Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenbrief uit het Antwerps Schepenregister van 1506

Graag nog eens jullie hulp bij het transcriberen van deze schepenbrief van 1506.

Reacties (6)

René van Weeren zei op vr, 12/01/2023 - 18:48

Het is wat klein, mede daardoor nog wat openingen her en der, maar vast een eerste aanzet

Costen Van Halmale ... opperkercmeester, Gheerd Vander Hommen
en[de] Jan Berthels Smontslagere, onderkercmeesters van Sinte Willeboorts-
kercke buyten der stad alhier, geste... bij een consente en[de] bijwesene van
meesteren St.... De Munster en[de] meesteren Clause De Buekeleer,
canonicken in Onser Liever Vrouwenkercke alhier als ...
heeren van der capittelen aldair gestelt bekkenden dat zij omme eenen
somme gelts der inne al en[de] wel is vergonden, en[de] die zij in de reparatie
en[de] makinge van eener nyeuwen ocsaelden beheert en[de] beleet hebben
vercocht hebben wel en[de] wittelic ... Janne De Weerdt ...
in der kercken van Sinte Willeboorts voirsz[eyt] als possesseur voor
capelieren vore Sint Lorijs ontfanc in Onser Vrouwen kercken voirsz[eyt]
ter ... capelieren behoef 't 's iaers erflic twee ponden gt[oten]
Br[abants] prout ... dand[um] Canonis w[arandum] ... alle der voirsz[eyde] kercken
van Sinte Willeboorts gouden ... van allen en[de] incominghen,
rueren[de] en[de] onruerende, quend[um]q[ue] etc. salvo dat de kercmeesters der
voirsz[eyde] kercken bij tijden wesende quitabant ad pl... twee...
elcken penninc met sesthiene penningen ... ...
... Ende is te wetene dat de penni[n]gen dair desen ...
gr[oten] erflic mogen gecocht zijn ... ...
pennongen van der afquitingen van den vier ponden thien
scellingen gr[oten] Br[abants] erflic die men heffende was van der voirsz[eyde]
capelrien wegen op wijlen Michiels De Steffens en[de] Dignend
Vander Belien zijns wijfs huys aen de meerct alhier neffens
lakenhalle gestaen.

XXIIII die octob[ris]

Gerrit Verhoeven zei op vr, 12/01/2023 - 20:46

Beste René, bedankt voor je hulp!

Nog enkele correcties: Gheerd vander Hoeven ende Jan Berthels smoutslagere.

Pauwel zei op vr, 12/01/2023 - 21:13

Costen van Halmale schepenen opperkercmeester, Gheerd vander Hoeven en Jan Berthels smoutslagere onderkercmeesters Sinte Willeboortskercke buyten der stad gest en meester Stevene de Muntere en meester Clause de Buekelere canonicken in OLVkercke bekenden nyeuwer ocsaelden; meester Janne de Weerdt prochiaen inder kercken van Sinte Willeboorts; capelrien vore Sinte Jorijsoutaer in OLVkercke huys aende merct alh neffens de Lakenhalle gest.
Datering         01/01/1506 - 31/12/1506
InventarisNr.  SR#129
Referentie      f° 122 V – 02

https://felixarchief.antwerpen.be/detailpagina?invnr=SR_129&dtnr=1224_3…

 

Pauwel zei op za, 12/02/2023 - 01:10

  1   Costen van Halmale conscabinus opperkercmeester Gheerd van der Hoeven
  2   ende Jan Berthels smoutslagere, onderkercmeesters van Sinte Willeboo[rts
  3   kercke buyten der stad alhier gestaen bij consente ende bijwesene van
  4   meesteren Stevene de Muntere ende meesteren Clause de Buekelere
  5   canonicken in Onser Liever Vrouwen kercke alhier als meyers van d[en
  6   heeren van der capittelen aldair gestelt Bekenden dat zij omme eene
  7   somme gelts die hen? al ende wel is vergouden, ende die zij in de reparatie
  8   ende makinge van eenre nyeuwer ocsaelden bekeert ende beleet? hebben
  9   vercocht hebben wel ende wittelic meesteren Janne de Weerdt pro[chiaen
10   in der kercken van Sinte Willeboorts voirscreven als possesseur van eene
11   capelrien vore Sinte Jorijs outair in Onser Vrouwen kercke voirscreven
12   ter selver capelrien behoef, tsiaers erflic twee ponde g[rooten
13   Brabants prout communiter dandum Bavonis, unde obligaverunt alle der voirscrevene kercken
14   van Sinte Willeboorts goeden renten vervallen ende incomingen
15   ruerende ende onruerende quecumque etc. salvo dat de kercmeesters der
16   voirscrevene kercken bij tijden wesende, quitabunt ad placitum teenenma[ele
17   elcken penninc met sesthiene penningen ende met verschenen[e
18   renten, ende is te wetene dat de penningen dair dese twee ponden
19   grooten erflic mede gecocht zijn, genomen sijn van d[en
20   penningen van der afquitingen, van den viere ponden thiene
21   scellingen grooten Brabants erflic die men heffende was van der voirscrevene
22   capelrien wegen, op wijlen Michiels Descretons ende Digman
23   van der Beken zijns wijfs huys aen de merct alhier neffens de
24   Lakenhalle gestaen.
XXIIII die octobris

Pauwel zei op za, 12/02/2023 - 01:12

  1   Costen van Halmale conscabinus opperkercmeester Gheerd van der Hoeven
  2   ende Jan Berthels smoutslagere, onderkercmeesters van Sinte Willeboo[rts
  3   kercke buyten der stad alhier gestaen bij consente ende bijwesene van
  4   meesteren Stevene de Muntere ende meesteren Clause de Buekelere
  5   canonicken in Onser Liever Vrouwen kercke alhier als meyers van d[en
  6   heeren van der capittelen aldair gestelt Bekenden dat zij omme eene
  7   somme gelts die hen? al ende wel is vergouden, ende die zij in de reparatie
  8   ende makinge van eenre nyeuwer ocsaelden bekeert ende beleet? hebben
  9   vercocht hebben wel ende wittelic meesteren Janne de Weerdt pro[chiaen
10   in der kercken van Sinte Willeboorts voirscreven als possesseur van eene
11   capelrien vore Sinte Jorijs outair in Onser Vrouwen kercke voirscreven
12   ter selver capelrien behoef, tsiaers erflic twee ponde g[rooten
13   Brabants prout communiter dandum Bavonis, unde obligaverunt alle der voirscrevene kercken
14   van Sinte Willeboorts goeden renten vervallen ende incomingen
15   ruerende ende onruerende quecumque etc. salvo dat de kercmeesters der
16   voirscrevene kercken bij tijden wesende, quitabunt ad placitum teenenma[ele
17   elcken penninc met sesthiene penningen ende met verschenen[e
18   renten, ende is te wetene dat de penningen dair dese twee ponden
19   grooten erflic mede gecocht zijn, genomen sijn van d[en
20   penningen van der afquitingen, van den viere ponden thiene
21   scellingen grooten Brabants erflic die men heffende was van der voirscrevene
22   capelrien wegen, op wijlen Michiels Descretons ende Digman
23   van der Beken zijns wijfs huys aen de merct alhier neffens de
24   Lakenhalle gestaen.
XXIIII die octobris

Gerrit Verhoeven zei op za, 12/02/2023 - 07:45

Beste Pauwel, bedankt voor de aanvullingen!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.