Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenbrief uit het Antwerps Schepenregister van 1491

Graag doe ik weer een beroep op jullie voor het transcriberen van deze schepenbrief.

Alvast bedankt!

Reacties (2)

Michel G. zei op za, 02/18/2023 - 08:03

Gheertruyd vanden Boevenhoevel wedewe wijlen Andries Scrivers cum tutore ende
Magriete Scrivers huer dochter met Gheerde Vanden Hoeven eius marito et tutore
vercochten den momboeren van Laureyse wettigen zone wijlen Laureys de Vos daer de
voirscreven Magriete Scrivers moeder af is tes selfs kints behoef die XXV schellinge grooten brabants tsjaers
erfliker renten die zij hebben ende jaerlicx half Johannis ende half Natalis heffende zijn
op een huys mett eenre cameren daer ane gestaen metten hove gronde et pertinentiis omnibus gestaen opten
Coudenberch tusschen Wouters Van Valkenputte erve was ex una ter Roederpoerten
waert ende Cornelis Vuyst erve ex altera, comende achter metten hove aen Wouters Vanden
..... erve, gelijc ende in alle der manieren de voerscreven Gheertruyd ende Magriete huer
dochter met hueren voerscreven man ende momboeren tvoerg. huys metten cameren gronde et pertinentiis
predictis inden jaere MCCCC ende tnegentich XXIII dage in octobris Laureyse Volaert
Peterssone opte voerg. XXV schellinge grooten erflic metten voercommer daer uutgaende terve
ghegeven hebben prout litteræ Antwerpiensis deinde confecte ende daer af zij den hueren mede overgaven
clarius continent. Droech op. Te waerne van allen commer.
Mede quamen voer ons Willem de Beer vleeschouwere,
Jan de Vos hoveneere, Dieric vanden Broeke als vriende
ende mage ende geleverde momboeren metten rechte van Laureyse de Vos voerscreven daer
de voerscreven Magriete moeder af is, welc kint zij hier inne vervingen etc. Gaven ter
stont over ende bewijsden voer de erfrente voerscreven ende sonder ennich wederroepen der
voerscreven Gheertruyden vanden Boevenhuevel ende Magrieten Scrivers huere dochter voerscreven
des voerscreven kints huysingen, woensteden, schueren, schaepskoeyen ende wagenhuyse
die tselve kint staende heeft ^ende hem toebehoeren^ op een hoeve gestaen ende gelegen tSinte Willeboerts
inden Pothoeck den godshuyse van Sinte Michiels toebehoerende ende daer de voerscreven Gheertruyd
ende huer dochter met hueren voerscreven man op woenende zijn. Droechvop. Te waerne van allen
commer 

Gerrit Verhoeven zei op za, 02/18/2023 - 08:58

Van harte bedankt Michel voor je hulp!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.