Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenbrief uit het Antwerps Schepenregister van 1490

Graag doe ik nog eens een beroep op de specialisten hier voor het transcriberen van deze schepenbrief uit 1490.

Reacties (2)

Michel G. zei op zo, 04/02/2023 - 10:48

Geertruyd Vanden Boevenhuevel wedewe wijlen Andries de Scrivere cum tutore ende
Mafriete Scrivers huer dochter met Gheerde Vander Hoeven eius marito et tutore
gaven terve Laureyse Volaert Peterssen een huys met eenre cameren dair ane gestaen
metten hove gronde et pertinentiis omnibus gestaen opten Coudenberch tusschen Wouters Van Valkenputte
erve ^was^ ex una ter Roederpoerten waert ende Cornelis Vuyst erve ex altera, comende achter
metten hove aen Wouters Vander Tenten erve, gelijc ende in alle der manieren Jan de
Buekeleere, huijdevettere tvoers ^huys^ metter cameren gronde et pertinentiis predictis inden jaere MCCCC ende
LXVI achthien dage in junio den voers Andriese de Scrivere Mercelissen wijlen vercocht
ende opgedragen heeft prout littera antwerpiensis deinde confecta quas tradiderunt clarius continent
ende welc huys met alle zijner toebehoerten voerscreven toecomen bleven ende verstorven is
der voers Gheertruyden ende Magrieten huerer dochter vanden voerg Andriese de Scrivere
hueren man ende vader wijlen tsjaers erflic omme XXV scellinge grooten brabants prout tunc communiter. Dandum
ale jaere mediatim Johannis et mediatim Natalis. Te waerne op V scellinge chijsgelts ende drie hoendere
erflic Sinte Lijsbetten gasthuyse bij Sinte Jorispoerte gestaen ende X scellinge grooten erflic der
erfgenamen Peter Everdeys des bontwerckers daer jaerlicx voere uutgaende ende anders nyet.
Ende dien voers voercommer ende voerchijs geloefde de voers Laureys Volaert pro
se et suis van Natalis proximo. Want hij tvoers huys metter cameren ende toebehoerten
voerscreven alsdan ierst aenveerden sal van dan voerdaen eeuwelic duerende jaerlix te
geldene ende te betalene sonder mindernisse etc. ende oic sonder etc. Salvo dat hij aut
sui der voers erfgenamen XXV scellinge grooten erflic voers sal oft selen moegen aflossen ende
quiten ad placitum met X scellinge grooten erflic te male ende nyet min maer meer op dat zij
willen ende altijt elken penninc daer af met XVI penningen ende met verschenender renten, pro
certitudine unde obligavit se et sua donec de voers XXV scellinge grooten erflic al afgequeten
selen zijn ende nyet langer

Gerrit Verhoeven zei op zo, 04/02/2023 - 16:59

Bedankt Michel!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.