Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenbrief uit het Antwerps Schepenregister van 1455

Graag nog eens jullie hulp bij het transcriberen van deze schepenbrief van 20 juni 1455.

Reacties (3)

Michel G. zei op do, 04/13/2023 - 09:27

Dag Gerrit,

Ik lees het zo:

Gielys Vander Hoeven, Pauwels Vander Hoeven gebruederen, Anthoenys ende Jan wittige
kyndere wilen Lambrecht Vander Hoeven voer hen selven ende voer Gheerde ende Lysbetten hoeren
brueder ende zuster die zij Katline ende Magriete Vander Hoeven gezusteren elc cum tutore
ende Jan de Jonge wittigen zone wilen Wouters Jongen daer moeder af was Lysbet
Vander Hoeven ^voer hem selven ende voer Lysbetten ende Magrieten zinen zuster die hij etc^ die zij etc. bekenden ende verliden dat zij mynlic van malcanderen
vereffent, verlijct, gedeijlt ende gescheiden zijn van allen alsulken ^goeden^ ende versteffenissen
welkerande die wesen moegen als hen eenichsyns comen bleven ende verstorven
zijn van Willem, Heinrick ende Janne Vander Hoeven hoeren bruederen ende oems
vanden voirs kynderen als vanden haefliken goeden zijn zij onderlinge wel eens mits
dien dat ^een^ yegelijc zijn gedeel daer af weet ende te hemwaert heeft voirtane als
vanden erfliken goeden soe sal de voirs Gielys inden iersten hebben ende erflic behouden
alsulken V viertelen rocx erflic alsmen jaerlicx heffende is op zekere pande gelegen bynnen
der prochien van Brecht te Cloete die Peter Vander Hoeven besittende is. Item noch
dat I halster rocx erflic ^die hen zijn^ dat Heinric Zorge ghevonde is van zekeren panden hem
toebehoerende gelegen te Bethoven. Item drie oude grooten erflic op zekere pande
gelegen te Loenhout aen Stapelaer heijde. Item noch 5 moedeken rocx
erflic op Janne Strueden ende op zijn goede gelegen te Bethoven voirs. Salvo
dat de voirs Gielys uuijt desen voirs erfrenten jaerlicx sal moeten betalen ende
uuijtrijcken XII oude grooten ende III moedeken rocx erflic den Chairtroysen buijten
Antwerpen sonder zijnre V anderen zusteren oft bruderen cost. Item de voirs Pauwels
Vander Hoeven sal hebben ende erflic behouden voer zijn gedeel dat I halster rocx erflic
dat Nout Loemans jaerlicx ghevende is van eenen heijblock gelegen onder//

Borssele ende noch sal hij hebben een halster erflic dat Peter ende Katline ^Jan^ Vander
Hoeven jaerlicx ghevende zijn van zekeren parcheelen van goeden die zij tanderen tijden
daer voeren terve genomen hebben ^jegens Gheerts kynderen Vander Hoeven^. Item de kynderen Lambrechts Vander Hoeven sullen
hebben ende erflic behouden voer hoer geheel I halster rocx erflic dat Nout Loemans
gheven is van eenen heijblock hem toebehoerende. Item ende noch een halster rocx erflic
als sij jaerlicx heffende zijn op zekere pande die Peter ende Katline ^Jan^ Vander Hoeven
toebehoeren na uuijtwisinge des bethoens datter af is. Item de voirs
Katline Vander Hoeven sal hebben ende erflic behouden voer hoer gedeel alsulken III
viertelen rocx erflic alsmen heffende is op Huybken Calants na uuijtwisinge
van scepenen brieven die daer af zijn. Item 5 viertele rocx erflic op een heijde die
Nout Loemans voirs besittende is ende drie oude grooten erflic op zekere goede gelegen
te Loenhout aen Stapelaer heijde voirs. Item de voirs Magriete Vander Hoeven
sal hebben ende erflic behouden voer hoer gedeel alsulken een zister rocx erflic op
zekere goede ende pande als Jan Vander Hoeven tanderen tijden jegens Gheerts
kynderen Vander Hoeven terve genomen heeft ende de voirs kyndere wilen
Wouters Jongen sullen hebben ende erflic behouden voer hoer gedeel een zister
rocx erflic als men jaerlicx heffende is opte voirs pande die Jan Vander
Hoeven voirs jegens Gheerts kyndere terve genomen heeft. Salvo waert
bij alsoe dat in eenich van desen gedeelen hinder oft stoet quamen ende dat
een yegelijck van sinen  gedeel niet betaelt en worde oft hem ontvremdt
worde dat zij dat deen den anderen sullen hulpen dragen ende met sinen
gedeele te baten comen een yegelijc na zijn avenant. Ende mits deser
deijlingen ende scheidingen soe sijn zij deen opten anderen vertegen etc. Gelovende

Gerrit Verhoeven zei op do, 04/13/2023 - 12:16

Dag Michel, bedankt voor je bijdrage!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.