Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenbank Etten Leur in 1562

Graag hulp bij de volgende akte, fragmenten kan ik er uit halen.

Reacties (7)

Geert Ouweneel zei op do, 03/30/2023 - 08:38

Met onzekerheden en hiaten:

 

Peter Geryt Koevoetsz vercoft Sennasen Gerytss van Langschoot tot behouve
van zijne kynderen, die hij verwect heeft bij wijlen Maria Bartholmeeus Michielssdochter,
zijn huysvrouwe was, als erfgenamen wijlen Geertruydt Jacussen van Baerle, van de-
welcke de cooppenningen van desen gecommen zijn vyer karolus gulden ende thien stuvers,
elck stuver tot twee grooten vlaems t'sjaers erfelijck pro dannen op Bamisse, eerst anno '63
ghewijst ende op des voorsz. Peter Geryt Kevoets stade metten huyse daerop staende
daer hu nu ter tijt woont, groot in erve omtrent vijff gemeten off ...
int dorp oostwaert ... ende noortwaert aen steenen straete, zijdtwaert
aen Goder Peter Henricxzoonsdochter, weduwe Andries Adriaen Rombouts ende meer
andere luyden erven, westwaert aen joncheer Godert Neven zoons erve,
te vrijen ende met s'heeren chijnse ende met vijff lopense rijs der tafelen
s'heyligen geests tot Etten jaerlicx voruutgeven zonder meer ...
in welcke ende gewest 5e Augusti, te lossen den penning sestien ...

Peter Geryt Koevoetsz heeft ten versuecke ende ten aenbestenden van Servaes
Gerytss van Langschoot aenvaerdt de vooghdije ende aen den straete van den heeren
Donselaer kynderen die hij verwect heeft bij wijlen Maria Bartholmeeus
Michielssdochter, zijn huysfrouwe was ende .. van s'heeren wegen gelimiteert
na gewoonte, maniere , boch Jan Henrick Christoffels ende ... ut supra

René van Weeren zei op do, 03/30/2023 - 10:01

Met dank aan het werk van Geert, hierbij mijn versie en aanvullingen, met een woord dat ik ook niet kan thuisbrengen...

Peter Geryt Koevoetz vercoft Servasen Gerytss van Langschoot tot behouve
van zijne kynderen, die hij verwect heeft bij wijlen Marie Bartholmeeus Michielssendochter,
zijn huysfrouwe was, als erfgenaam wijlen Geertruydt Jacobsdr van Baerle, van de-
welcke de cooppenningen van desen gecommen zijn vyer karolus gulden te XL etcetera ende thien stuvers,
elck stuver tot twee grooten Vlaems t'sjaers erfchijns dandum op Bamisse, eerst anno '63
ghewijst etcetera Op des voorsz. Peter Geryt Kevoets stade metten huysinge daerop staende
daer hij nu ter tijt woont, groot in erve omtrent vijff gemeten oft etcetera tot Etten
int dorp oostwaert staende ende noortwaert aen steenen straete, zijdtwaert
aen Goder Peter Henricxzoonsdochter, weduwe Andries Adriaen Rombouts ende meer
andere luyden erven, westwaert aen joncheren Godert Neven zoons erve,
te vrijen etcetera met s'heeren chijnse ende met vijff lopense rijs der tafelen
s'Heylichen Geests tot Etten jaerlicx voiruutgaende zonder meer ...
in welcke etcetera gevest 5a Augusti, te lossen den penning sestien co[mmun]e forma

Peter Geryt Koevoetsz heeft ten versuecke ende ten aenbesteden van Servaes
Gerytss van Langschoot aenvardt de voichdije ende administratie van de goederenen
derselver kynderen die hij verwect heeft bij wijlen Maria Bartholmeeus
Michielssdochter, zijn huysfrouwe was. Ut supra daertoe van s'heeren wegen gecommitteert
na gewoonlijcke maniere. Borch Jan Henrick Christoffelsz actum ut supra.

Hans Van Landschoot zei op vr, 03/31/2023 - 10:10

Geert en René bedankt voor de bewerkingen. 

Kunnen jullie misschien ook eens kijken naar mijn vorige post, van een maand terug. 

De vraag was om verbeteringen en aanvullingen te doen. Nog geen reactie op had.

Hans 

Pauwel zei op do, 04/06/2023 - 01:43

Nog wat aanvullingen.

r. 5 elcken ...

r. 6 ... Koevoets ...

r. 10 ... Joachim Godert Neven zoons ...

r. 11 ... rogs der tafelen

r. 12 sheylichs geests ... voiruutgaen[de] zonder meer voirco[m]mers

r. 13 ... co[mmun]i forma

r. 15 ... aenveerdt ... van den goeden

r. 16 ...  Marie ...

r. 17 ... en[de] is d[aer]toe van she[re]n weghen geco[m]mitteert 

HANS VAN LANDSCHOOT zei op do, 04/06/2023 - 09:17

Pauwel

bedankt voor de aanassingen.

Pauwel zei op do, 04/06/2023 - 18:57

Nog een paar aanvullingen.

r. 6 ... stede metten huysi[n]gen ...
r. 8 ... aen shee[re]n strate ...
r. 9 aen Godert Peter Henricx zoons, der w[eduw]e Andries Adriaen Rombouts ende meer
r. 16 ... Marie Barthelmeeus (zo ook in r. 2)
 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.