Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenbank Budel 08-04-1643

Graag transcriptiehulp voor de 3 (in de tekst aangeduid met ???) woorden; indien "aenen" correct is, worden dan hiermee de voorouders bedoeld (zoals in "die Ahnen" in de Duitse taal? 

het resterende deel voor den
goetwilligen  
# (in de kantlijn) die met dit accort niet te vreden en waeren
aldus gedaen, testes 6 Junij
1658 ter presentie van schepenen deses
onderteckent hebbende neffens de
voors[chreven] comparanten

Op dato v[oorschreven] soo hebben de voors[chreven] arbitters
ende scheijmannen geraempt, gesloeten ende geaccordeert
de voors[chreven] questie naer hunnen beesten
verstanden, dat den voors[chreven] Gerart Hillen
als gecondemneerde sal op leggen ende betalen
de somme van gelijck hier is volgenden,
inden iersten soo sal den v[oorschreven] Gerart Hillen op
leggen ende betaelen de somme van XXIIII st[uiver]s
Bulder gelt van elcken vaetsaet soo groet
als het tselve sal gemeten worden  # ende dat
van sedert den jaere 1636 tot
jaere 1658, ende noch soe sal den v[oorschreven] Gerart
op leggen ende betaelen aende voors[chreven] aenen (???) de
somme gelijck het sal blijcken beijde
veeste opte coeper met den intrest
van dijen tsedert de vercoepinghe van het
lant bij Peter Duijsters gecocht alhier,
oock in questie  soo veel als den v[oorschreven] Gerart
tselve heeft vercocht aenden v[oorschreven] Peter Duijsters,
item oock van het huijs dat den v[oorschreven] Gerart
van de plaets heeft vercocht, oock in questie
waer van den voors[chreven]  Geraert sal op leggen ende
betaelen aende v[oorschreven] aenen (???), ende ........ (???) gelijck hij
tselve heeft vercocht met den intrest van
dijen sedert de vercoepinghe, te weten hondert
ende sesendertich guldens Bulder gelt, item
voor de brackelen van de schueren tgeens
de soldaeten verbrant hadden voor den onderschreven
enen halven ricx dalder eens sal gehouden wesen
den v[oorschreven] rendant oock enen tselve geven, item

Reacties (4)

Egbert zei op wo, 12/13/2023 - 14:59

Ik neem aan dat dit een stuk is uit de dingrol. Die afkorting zal dan aenlegger/aenleggers zijn, dat is/zijn degenen die de rechtzaak aanspant/aanspannen. De tekst verwijst ook naar de voorscreven arbiters. Die moeten dus in een voorafgaande akte zijn vermeld.

 

Henry Duisters zei op wo, 12/13/2023 - 16:59

Egbert bedankt voor je bijdrage, kun je misschien ook het tweede woord uit de tweede regel ontcijferen ?

 

Egbert zei op wo, 12/13/2023 - 18:15

aenl. ende obt. = aenlegger ende obtinent

aenlegger = eiser

obtinent = verkrijger cq winnaar van een proces

Henry Duisters zei op wo, 12/13/2023 - 19:20

Geweldig, bedankt Egbert

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.