Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenbank 1581

Kan iemand mij a.u.b. helpen met het transcriberen van bijgevoegde schepenakte?

 

Jan Willem

Reacties (3)

JW Merkx zei op wo, 06/23/2021 - 18:05

Pagina 2 

Geert Ouweneel zei op wo, 06/23/2021 - 18:53

ik kom op het volgende uit:

 

Alsoe d'erffgenamen van Wouter Colen hebben gepretendeert
zekere actie te hebben totten gueden bij hem achtergelaten
ende Beatricen sijnder huysvrouwe gemaeckt, nyettegestaende
dat Geerlick Wouter Coelen Denis Hoyaert ...
als momboir Jutten, sijnder huysvrouwe, Henrick Jan Mercksoen
als momboir Elisabet sijnder huysvrouwe, beyde wettige dochteren
Wouter Coelen, allen ende een ygelijcke haeffelijcke
ende erffelijcke beruerlijcke ende onberuerlijcke
gueden, t'sij oude stick goederen, off vercriegen guederen,
hoedanich die moegen wesen in huysdgen erffenisse,
erffpachten ende lospachten dieselve opgedragen
ende erffelijcken overgegeven hebben Beatrijcen, weduwe Willem
Coolen voorn. Soe sijn gecompareert Lambert zoen
Deenis Hoyaerts voir hemselven, Alebrecht zoen Nyclaes Henrick
Mercken voer hemselven ende hem sterck maeckende
van allen den erffgenamen, Henrick Mercken insgelijcken
hem sterck maeckende voer Wouteren ende Jannen, gebruederen
wijlen Denis Hoyaerts vorn. ende hebben voerts generalijcken
in beternisse van heeren den Ast te voerens is gedaen wettelijcke
ende erfelijcken vertegen mede deselve guederen opdragende
in manierlijcken gelijck dat gewoenlijck is tot behouff
van Willen Henrick Hoyaerts ende allen den anderen ende
ter cause van dyen souden moegen wordden gemolesteert
omme bij den selven voirtaen erffelijcken ende vredelijcken
te moegen behouden ende besitten sonder argelist /
Gelovende voirts die vorn. persoenen in der
qualiteut als boven dit opdelingen overgelevert ende
voertijddige vast ende sculdich te houden ut mores est
ende allen commer van haerentwegen aff te doen. Actum
den 8en Juny anno 1581. Nyclaes et Jan Gijshen.

 

JW Merkx zei op wo, 06/23/2021 - 19:16

Dank je wel Geert voor de snelle transcriptie!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.