Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenbank 1568

Kan iemand mij a.u.b. helpen met het transcriberen van de bijgevoegde schepenakte?

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 06/21/2021 - 19:15

Marten, zoen wijlen Henrick Merckx, heeft wittelijcken ende
erffelicken geloofft Aleyten dochter, dochtere Henricken van den
Maerselius, Aleyten tot haerder tochten ende Thomaessen, haeren
natuerlijcke zoen, verweckt bij Marten voirn. ter erffelicheyt
twee karolus gulden t'sjaers erffgelts, te twintich stuvers
den gulden, allen jaere te betaelen op Onsen Vrouwendach Lichtmisse
ende den iersten pacht op Lichtmisse naestcoemende van en
uyt eenen eckre geheyten t'Sondere,  groot een lopensaet, gelegen
in Oirschot onder Veroebest metten eender zijden aen erve
Derffgen Lijsken Rielens, metter andere zijden aen eene Mathijs
Henrickx ende mette andere met eenen eynde aen eene heere Henricken
Adriaens, metten anderen eynde aen erve Henrick Willems,
gelovende voirts Marten voirn. ut moris est totter betaelinge
vant erffgelt voirn. met conditien hiertoe gedaen indyen dat
Thomaes voirn. geraeckte te sterven zonder wittige geboorten,
dat in dyen gevalle dieselve twee gulden t'sjaers sullen
devolveren totten gerechten erffgenamen Martens voirn. Actum
7en Decembris in heyden et ...

 

JW Merkx zei op ma, 06/21/2021 - 20:26

Wederom bedankt Geert!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.