Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenbank 1562 (1/2)

Kan iemand mij a.u.b. helpen met het transcriberen van bijgevoegde schepenakte?

 

Jan Willem

Reacties (5)

Geert Ouweneel zei op di, 08/10/2021 - 16:53

Deel 1 en deel 2 met wat lacunes:

 

Marten Henrick als man ende momboir Elisabeth sijn huysvrou,
dochter Nicolaes Ardt Hondtlaech sij geheel deel erffrecht
d'welck hem is competerende in een jarilijcke ende erffelijcke
rente van twintich stuyvers t'sjaers die Henrick Adriaenssoen
van den Ecker erffelijck geloeft heeft Claenssen Ardt Houtlaichsz
ut latius patit in ... de dato 1500 vijftich den 6en
Maserte, noch sijn gedeelt in een jairlijcke ende erffelijcke
rente van achthien stuyvers t'sjaers erffgelts die [stukje gerommel]
wittelijck ende erffelijck geloeft heeft Claessen Ardt [stukje gerommel]
gelt dat breder blijckt in een onschrifte de dato 1500 ende
thien opten 27en dach Julio, noch sijn geheel gedeelte
in een erffelijcken pacht van enentwintich stuyvers lopender
mundten, die Dannel Goyaert ende Jan Gebruderen, wittige
kynderen Corsen Lanen vercregen bij Yda sijn huysfrou gesamenderhandt
geloeft hebben jaerlicken ende erffelijcken te betaelen Claessen
Ardt Houdtlochs gelijck dat breder blijckt in den onschoten de
dato 1525 den 12en dach November dat heeft Marten
wittelijck ende erffelijck in een erffmangelinge overgegeven
met allen dien brieven daeraff met... maeckende
ende daerop vertegen in manieren als gewoenlijck is tot behoeff
van Wouter Mathijssz omme gerechtelijck ende die
gedeelten van de renten voirn. in een erffmangeling te besitten
ende te behouden, gelovende ut mores est g..mer
van sijnen t'weegen aff te doen. Actum ut spura.
[ondertekening ?]

Wouter Mathijssoen voirn. als man ende momboir Maeycken sijn
huysvrou, dochter wijlen Jannen, mach sijn kyntsgedeelte geheel
deel ende erffrcht d'welck hem eenichssins competeert

deel 2
oft toebehoirt in eenen ecker geheyten den Eskensecker,
ombedeylt liggernde in Oirschot onder den hertganck
van verrebest d'een sijde ende d'een eynde aen eene ...
Willem Schuetkens, d'ander sijde aen eene Mathijs der
Lathoudere, d'ander eynde aen erve der kynderen Peeter
die Mulder, noch sijn kyntsgedeelte geheel deel
ende erffrecht in eenen ecker geheyten t'Sonderen, gelegen
in den hertganck aen d'een sijde aen eene Marten
Henrick, d'ander sijde aen eene Mathijs die Lathoudere,
d'een eynde aen heer Willems, d'andere eynde aen erve
der kynderen heer Hermas met meer andere, heeft
voir in den name als binnen wittelijck ende erffelijck in een erffmangeling
overgegeven met alle den brieven daeraff mette maecken
daerup vertegen in manieren als geweoenlijck is, heeft Martenen
Henricks voirn. omme t'selve in een erfmangelinge
te bestitten ende te behouden, gelovende ut mores est
g...mer van sijntwegen aff te doen. Actum ut supra et
...
Marten Henrick voirsz. heeft geloeft als schuldenaer
principael Wouter voirn, die somme van vijff gulden
thien stuyvers twintich penningen ut mores est te betaelen Onse
Vrouwendach Lichtmisse toecomende, verbyndende etc.
Op Heerlijcke Raede executie etc. Actum ut supra et ..

JW Merkx zei op di, 08/10/2021 - 19:24

Dank je wel Geert!

beheerder Mariët Bruggeman zei op do, 08/12/2021 - 13:28

Reactie van Pauwel

 

Nog wat suggesties (met dank aan Geert Ouweneel)

 

Marten Henrick als man ende momboir Elisabeth sijn huisvrou,
dochter Nicolaes Ardt Houdtloecx sijn geheel deel erffrecht
d'welck hem is competerende in een jairlijcke ende erffelijcke
rente van twintich stuyvers t'sjaers die Henrick Adriaenssoen
van den Ecker erffelijck geloeft heeft Claeussen Ardt Houtloicxs.
ut latius patet in littera Oirschotensi de dato 1500 vijftich den 6en
Meerte, noch sijn gedeelt in een jairlijcke ende erffelijcke
rente van achthien stuyvers t'sjaers erffgelts die Gerraert[?] [...]ppe [...]eijn[...]xs.
wittelijck ende erffelijck geloeft heeft Claessen Ardt Slegen
gelijck dat breder blijckt in littera Oirschotensi de dato 1500 ende
thien opten 27en dach Julio, noch sijn geheel gedeelte
in eene erffelijcken pacht van enentwintich stuyvers lopender
mundten, die Dannel Goyaert ende Jan gebruederen, wittige
kynderen Corsen Lanen vercregen bij Yden sijn huysfrou gesamenderhandt
geloeft hebben jaerlicken ende erffelijcken te betaelen Claessen
Ardt Houdtloxs gelijck dat breder blijckt in littera Oirschotensi de
dato 1525 den 12en dach November dat heeft Marten
wittelijck ende erffelijck in een erffmangelinge overgegeven
met allen den brieven daeraff mentie maeckende
ende daerop vertegen in manieren als gewoenlijck is tot behoeff
van Wouter Mathijssz omme gerichtelijck ende die
gedeelten van de renten voirn. in een erffmangeling te besitten
ende te behouden, gelovende ut moris est [com]mer
van sijnen t'weegen aff te doen. Actum ut supra.

Pauwel zei op do, 08/12/2021 - 14:18

In regel 8 wellicht beter: Goyaert Coppe Keymps.

JW Merkx zei op do, 08/12/2021 - 22:19

Dank je wel Mariët en Pauwel voor de aanvulling!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.